Följ Bibelfrågan på Facebook

Har man funnit Noas ark?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ron Wyatt från Tennessee började göra ”bibelarkeologiska expeditioner” till de bibliska länderna och hittade allt som går att hitta och som kunde vara av intresse för kristna...

Fråga: Jag undrar om man har hittat Noas ark i Turkiet eller om det är fejkat? Mina vänner frågar mig och dom vill ha vetenskapliga bevis för att tro på det. (L.G.)

Tyvärr! Det har visserligen gjorts flera iakttagelser av båtliknande formationer både på och i närheten av berget Ararat (de äldsta kända iakttagelserna gjordes redan på 200-talet), men ingen av dessa har genomgått någon som helst vetenskaplig undersökning som bekräftat att det verkligen rör sig om en båt. Den mest berömda formationen - som man kan se på diverse sajter på internet - ligger på en sluttning drygt tre mil från Ararat och är en gräsbevuxen båtformad slätt omgiven av sten.

För ett tiotal år sedan skrevs det en hel del om det här stället, sedan en grupp "amerikanska vetenskapsmän" förklarat att detta utan tvekan var Noas ark. Intresset för stället fick de turkiska myndigheterna att uppföra ett litet enkelt "besökarcenter" där man visar bilder av platsen.

Det tråkiga var bara att gruppen med "amerikanska vetenskapsmän" leddes av en av tidernas mest fantastiska "arkfinnare" - den nu framlidne manliga narkossköterskan och mytomanen Ron Wyatt från Tennessee som började göra ”bibelarkeologiska expeditioner” till de bibliska länderna och (naturligtvis!) hittade allt som går att hitta och som kunde vara av intresse för kristna - och som märkligt nog undgått alla professionella forskare i alla tider...

På Ararat hittade han följaktligen inte bara den ovan nämnda arken utan även stenankare som Noa använde, ett hus som Noa byggde och försåg med inskriptioner som berättar om Floden, Noas grav och Noas hustrus grav (med en förmögenhet i guld och juveler, som givetvis någon okänd tjuv stal...).

Förutom dessa fynd med anknytning till arken påstod sig Wyatt ha hittat platsen där israeliterna gick över Röda havet, faraos vagnshjul på havsbotten, skelett av hästar och människor från faraos dränkta armé, guldtäckta vagnsdelar, två stenmonument med gammal hebreisk skrift uppförda av kung Salomo vid vardera änden av "övergångsstället", berget där Gud överlämnade lagens tavlor till Moses, Lagens två stentavlor som hölls samman med gångjärn av guld, ben efter jättar som levde före syndafloden, klippan som Moses slog på för att få fram vatten, guldkalvens altare, 12 altaren som Moses byggde, platsen där Kora och hans upprorsmän uppslukades av jorden, ruinerna efter Sodom och Gomorra, svavelklot från tvillingstädernas förstöreolse, exakta platsen där Jesus korsfästes, förbundsarken (i en grotta under Golgata där Jesus korsfästes), skådebrödsbordet, den sjuarmade ljusstaken (Menorah) från templet, Jesu blod (som droppat ner på förbundsarken genom en spricka i berget), etc etc.

Naturligtvis kunde Wyatt aldrig visa någon annan dessa platser och föremål, och det gick oftast inte att filma eller fotografera fynden. I de fall han presenterade någon form av bevis i form av exempelvis foton, höll de inte vid närmare granskning. Och de personer som varit med honom på hans "arkeologiska expeditioner" kunde också vittna om att Wyatts uppgifter inte stämde särskilt väl med verkligheten, liksom att hans foton som visade olika sensationella detaljer var fejkade.

Men Wyatt lyckades ändå väcka ett visst intresse för sin ”forskning”, och han besökte även Sverige för att föreläsa och visa bilder av sina fynd i flera församlingar. Han skapade till och med ett litet ”museum” några mil söder om musikstaden Nashville i Tennessee där man kunde titta på diverse föremål med anknytning till hans sensationella expeditioner - huvudsakligen egna foton, tidningsurklipp och modeller som visade hur hans fynd skulle ha sett ut om han hade kunnat visa dem...

Det finns naturligtvis ingen seriös historiker, arkeolog eller teolog som tar den sortens historier på allvar, men på internet fortsätter de att cirkulera, och tyvärr finns det många som tar dem för sanna. Geologiska undersökningar av den båtliknande formationen på bilderna ovan visar att det är en helt naturlig formation som har uppstått genom ett lerskred över en klippvall som nu ligger dold under den gräsbevuxna slätten.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Noas ark och bibelns mått
Det totala utrymmet ombord på arken Noa lät bygga var ca 45 000 kubikmeter.

Dinosaurier i Noas ark?
Vilka djur fanns med på Noas ark? Hur var det med dinosaurierna och andra äldre djur, var de med på arken?

Syndaflodens omfattning
Om syndafloden täckte hela jorden, vart tog då vattnet vägen när det sjönk undan?

Orena djur i Noas ark
En människa kan också vara ’oren’, men det har ingenting med synd att göra.

Amerikanska djur i Noaks ark?
Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken? Och hur tog sig djuren på andra kontinenter dit för att överleva syndafloden?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.