Följ Bibelfrågan på Facebook

Är frälsningen för alla?

Gud söker och kallar alla människor, men - Gud kallar inte alla samtidigt.

Fråga: Det heter ju att frälsningen är för ALLA, men det är några rader ur Johannes evangelium som gör mig förbryllad nämligen Joh 6:37: "Alla som fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort." Man kan ju tolka det som så att alla som kommer till Jesus är givna från Fadern, och den som inte är given av Fadern går inte till Jesus. Går man till Jesus så är man given av Fadern, annars gör man det inte. (C.E.)

Svar: Det stämmer. Jesus säger klart och tydligt att om inte Gud kallar en människa, drar henne till sig och ger henne trons gåva så är det omöjligt för henne att tro. "Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom" (Joh 6:44) "Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern" (Joh 6:65)

Förutsättningen för att någon människa ska ta till sig evangeliet och tro på budskapet är att Gud kallar henne. Och enligt bibeln vill Gud att alla människor ska bli frälsta, dvs få evigt liv. Därför är det ingen som helst tvekan om att Gud söker och kallar alla. Men - Gud kallar inte alla nu. Han kallar inte alla samtidigt. Det framgår klart av Jesu ord när han sa att "många är kallade" (dvs inte alla), liksom när lärjungarna frågade honom varför han talade i liknelser och han svarade att det var för att bara de som fått gåvan att förstå skulle förstå. Det är en gåva från Gud att förstå och tro på "himmelrikets hemligheter", som han uttryckte det.

Och Gud väljer olika tillfällen att "dra människor till sig", att öppna deras hjärtan för sanningen, att väcka upp en tro. Bibeln visar att de som kallas nu, under den period som brukar benämnas "församlingens tid", dvs från Jesu verksamhet på jorden till hans återkomst, kallas för ett bestämt syfte. Deras uppgift blir att "vara kungar och präster" tillsammans med Messias då han upprättar sitt rike (Gudsriket) på jorden (1 Petr 2:9, Upp 5:10 och Upp 20:6). I egenskap av präster ska de alltså bland annat undervisa dem som fortfarande lever runt omkring i världen, i alla olika länder, och inte har blivit kallade under tiden fram till Jesu återkomst. Det rör sig i praktiken om miljarder människor som följaktligen kommer att kallas under "tusenårsriket", dvs de första tusen åren av Guds rikes styre.

Slutligen återstår alla de som har levt och dött utan att ha blivit kallade (både under de senaste 2000 åren och alla årtusenden dessförinnan). De kommer naturligtvis också att få samma möjlighet att få evigt liv. Gud låter inte någon människa gå förlorad därför att hon råkat födas i fel tidsålder eller på fel plats. Bibeln säger att alla dessa kommer att uppstå igen "till dom" efter tusenårsriket, och eftersom Gud inte gör skillnad på människor, kommer deras dom att gå till på exakt samma sätt som "domen över församlingen" (1 Petr 4:17) som pågår just nu, dvs inte något automatisk fördömande utan snarare en bedömning av hur man svarar på Guds kallelse.

Gud kommer alltså att kalla dem på samma sätt som han kallar människor i dag, och sedan kommer de att bedömas precis likadant som församlingen bedöms i dag. Gud kallar alla människor och (be)dömer alla människor på samma sätt - men inte alla på samma gång.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför kallas församlingen "förstling"?
På flera ställen i Bibeln, både i Jakobs brev och i Uppenbarelseboken, kallas församlingen för "förstling" och "förstlingsfrukt". Vad är det för uttryck och vad menas med det?

Är det Jesus eller vi som väljer?
Hur kan man förena vår fria vilja att säga ja eller nej till Gud med bibelns ord om att änglarna vid Jesu återkomst ska församla hans utvalda, dvs dem som han har valt, från hela jorden?

Kallar Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Kallade och utvalda
I ett svar säger du att Gud kallar alla människor. Men om man ska tro på Romarbrevet 8:30 så ska alla som kallas bli räddade. Är inte detta universalism? Skall man undvika att hamna i universalistfacket så kanske man trots allt skall anta att inte alla kallas.

Tro eller inte tro - kan någon välja själv?
Om man inte kan välja om man ska tro eller inte, utan det är Gud som ger trons gåva till utvalda personer, hur kan då Jesus säga att de som inte tror ska bli dömda? Människan måste kunna välja om hon ska tro eller inte. Annars kan hon ju inte stå ansvarig för att hon inte tror.

Bestraffar Gud ett fritt tänkande?
Om vi inte lyder Gud, utan handlar efter vår egen fria vilja som han har gett oss, då straffas vi med döden. Knappast särskilt gudomligt, eller hur?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.