Följ Bibelfrågan på Facebook

Josef från Arimatea

Bibelfrågan: Frågor och svar

Efter avrättningen vände sig Josef från Arimatea till Pilatus och bad att få ta hand om Jesu kropp.

Fråga: Jag undrar vem Joszef från Arimatea var? (E.P.)

Josef från Arimatea var en förmögen man och respekterad medlem av det judiska Stora rådet, Sanhedrin. Även om han var en god och rättfärdig man som väntade på Guds rike, vågade han inte öppet tala om att han var en Jesu lärjunge. Men han röstade inte med de övriga medlemmarna i stora rådet när man beslutade att låta gripa Jesus.

Efter avrättningen av Jesus vände han sig till Pilatus och bad att få ta hand om Jesu kropp. Tillsammans med Nikodemus gjorde han i ordning liket för begravning och placerade det sedan i gravgrottan. Den här graven låg i en trädgård i närheten av Golgata, där Jesus avrättades, och den tillhörde Josef från Arimatea.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad var fariseerna för några?
Fariseerna var inga onda människor. Tvärtom. De var djupt troende judar som såg det som sin livsuppgift att hjälpa sina medmänniskor att följa Guds lag.

Utombibliska bevis för Jesu existens
Det må råda delade meningar om vem han egentligen var, men att Jesus har existerat är det ingen seriös forskare eller historiker som hyser något tvivel om.

Varför korsfästes Jesus?
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Rättegången mot Jesus
Domen mot Jesus utgör ett av historiens värsta justitiemord. Rättegången var en skenrättegång, där en liten inflytelserik grupp inom det judiska politisk-religiösa etablissemanget satte den judiska lagen ur spel.

Paulus 'arkonter'
Aposteln Paulus skrev att "denna eons arkonter - hängt upp härlighetens herre på en påle". Arkonter var gnostikernas benämning på de icke-gudomliga andeväsen som är världens verkliga härskare.

Var låg Golgata (Golgota)?
Golgata låg strax utanför staden, utan tvekan på en väl synlig, allmän plats, eftersom romarna ville att avrättningarna skulle fungera som avskräckande exempel och ses av så många som möjligt.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.