Följ Bibelfrågan på Facebook

Arons tredje son

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Inom Ordern Odd Fellow talas det om att översteprästen Arons tredje son Eliaser, som också blev Moses medarbetare och förtrogne, skulle överta faderns höga ämbete efter faderns död. Eliaser skulle också vara namnet på den präst som hade vård över den heliga förbundsarken, arken i vilkens lagens tavlor förvarades. Min fråga är, hur är det med denne Eliaser? (H.L.)

Eleasar (stavningen varierar i olika översättningar) var Arons tredje son (2 Mos 6:23) och utsågs till "högste ledare för alla leviterna" sedan hans två äldre bröder (Nadab och Abihu) dött "då de bar fram främmande eld inför Herrens ansikte" (4 Mos 3:3). Bland hans uppgifter fanns att "ha tillsyn över dem som ansvarade för helgedomen och dess skötsel" (4 Mos 3:32). Vidare skulle han "ha ansvar för oljan till ljusstaken, den väldoftande rökelsen, det dagliga matoffret och smörjelseoljan". Han hade "ansvaret för hela tabernaklet och för allt som fanns i det, de heliga föremålen och deras tillbehör" (4 Mos 4:16).

Kort före Arons död fick Mose Guds befallning att ta med sig Aron och Eleasar upp på berget Hor vid gränsen till Edoms land och där sätta på Eleasar Arons kläder. "Mose gjorde som Herren hade befallt, och de steg upp på berget Hor inför ögonen på hela menigheten. Mose tog av Aron hans kläder och satte dem på hans son Eleasar. Och Aron dog där uppe på bergets topp. Sedan steg Mose och Eleasar ner från berget" (4 Mos 20:27-28).

I fortsättningen riktades Guds befallningar till Mose och Eleasar, och han nämns som Guds näst högste representant i Israel vid sidan av Mose, till och med före Josua (4 Mos 32:28 och 34:17). Enligt traditionen skrev Eleasar verserna 29-32 i Josua 24, medan hans son Pinehas skrev vers 33.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Diskriminerar Gud handikappade?
I 3 Mos 21:16 står att 'om någon av prästen Arons efterkommande har ett lyte, får han inte träda fram för att offra Herrens eldoffer; har han ett lyte, får han inte träda fram för att offra sin Guds mat.' Är inte det en orättvis särbehandling av handikappade från Guds sida?

Kung Salomos offer vid tempelinvigningen
Enligt skildringen i 1 Kungaboken 8:62-65 lät Salomo offra 22000 nötkreatur och 120000 får under en eller två veckor. Det innebär att djuren slaktades och fick blodet avtappat och tarmarna avlägsnade och blev uppbrända på altaret. Allt detta måste ske på 3,6 sekunder under förutsättning att man jobbade 10 timmar om dagen i 14 dagar. Hur var det möjligt? Kan man ta bibelns sifferuppgifter bokstavligt?

Jakobs fördömande av Simon och Levi
När Jakob profeterade över sina söner inkluderade han Simon och Levi i en fördömelse och tog avstånd från dem. Men Gud avdelade Levis ättlingar till prästämbetet för att utföra det heligaste. Mose och Aron kommer också från Levi stam. Det rimmar dåligt med Jakobs tal till Levi.

Mose bröder
Hade Moses några biologiska bröder? Isåfall vilka var de?

Hade Mose fler namn?
Mose fick ju sitt namn av prinsessan som drog upp honom ur Nilen. Men han måste väl ha fått ett namn av sina biologiska föräldrar? Liksom hans syskon, Aron och Miriam? Mose syskon måste väl ha talat om för honom vilket som var hans riktiga namn?

När skrev Moses Moseböckerna?
När, var, hur - och av vem - Mose egna skrifter fogades samman med de ursprungligen muntliga traditionerna om mänsklighetens urhistoria är oklart.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.