Följ Bibelfrågan på Facebook

De vise männen och astrologin

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det var en utbredd tro att nya stjärnor och andra himlafenomen betecknade stora förändringar och i synnerhet framstående människors födelse.

Fråga: Om Gud menar att det är fel att syssla med astrologi och horoskop, varför använde han då stjärnorna för att uppenbara för de vise männen att Jesus hade fötts? (Y.N.)

Matteus använder det grekiska ordet magoi, mager, som benämning på de vise männen. Magerna var egentligen en folkstam som bildade en ansedd, i grunden zoroastrisk, prästkast bland perserna och mederna. Dessa präster sysselsatte sig huvudsakligen med hemlig naturkunskap, astrologi och medicin. Däremot förbjöd deras religion dem att ägna sig åt trolldom. Även bland babylonierna fanns en sådan orden som ägnade sig åt stjärn- och drömtydning. Beteckningen "mager" användes sedan i allmänhet om sådana som ägnade sig åt dessa vetenskaper.

(En mycket gammal sägen, som var bekant redan för Tertullianus på 200-talet, säger att de här omnämnda magerna ska ha varit kungar eller av kunglig börd.)

Det förhållande att det var en stjärna som fick dem att bege sig till Judeen innebär emellertid inte att det låg några astrologiska beräkningar bakom. På den tiden var det en allmän tro att nya stjärnor och andra himlafenomen betecknade stora förändringar (även Jesus talade ju om tecken i stjärnorna som skulle förebåda hans återkomst) och i synnerhet framstående människors födelse. Många judar trodde själva, med utgångspunkt från ordet i 4 Mos 24:17, att en stjärna skulle förebåda Messias födelse. Deras väntan efter Messias var även på den tiden allmänt bekant bland de kringliggande folken, och man kan med fog anta att magerna var väl bekanta med de omtalade messianska profetiorna.

Judarna hade levt i fångenskap i Österlandet, och många av dem återvände aldrig till Palestina. Vid den tidpunkt då Jesus föddes fanns det utan tvekan många hebreer i Babylon och sannolikt även i Persien. Dessutom fanns det i hela det romerska imperiet en allmän förväntan på en "gyllene tidsålder" och en stor befriare. Man kan utgå från att de här såväl judiska som ickejudiska tankeströmningarna fick magerna att förvänta sig att en judisk Messias snart skulle framträda.

Att magerna begav sig just till Betlehem, där Josef och Maria nu bodde (det här var en tid efter Jesu födelse och familjen var naturligtvis inte kvar i det stall där de lyckats få tillfälligt tak över huvudet när de kommit till Betlehem), hade inte heller någonting med astrologi att göra. Det var den judiske kungen, Herodes, som hänvisade dem till Betlehem efter att själv först ha rådfrågat översteprästerna och de skriftlärde om var profeterna sagt att Messias skulle födas.

Prästerna hade då citerat profeten Mika:

"Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar" (Mika 5:2)

Det var först då, när de var på väg från Jerusalem till Betlehem (en sträcka på knappt en mil), som "de visa männen" fick se ett stjärnliknande föremål som flög framför dem på himlen och visade dem rätt genom att stanna och sväva precis över huset där Josef och Maria numera bodde.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Horoskop och astrologi - vad säger bibeln?
Kan man tro på astrologi och samtidigt vara kristen, eller är astrologi och horoskop en sorts avgudadyrkan?

Didaché - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Astrologi, Uppenbarelseboken och Jungfruns stjärnbild
När Jesus gav Johannes den framtidsvision som redovisas i Uppenbarelseboken, visade han lärjungen en rad olika händelser som skulle inträffa i den yttersta tiden, bland annat olika himlafenomen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.