Följ Bibelfrågan på Facebook

Åtta frågor om kristendomen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hej! jag håller på med ett skolarbete som innefattar att jag ska fråga en person några frågor så jag undrar om du har tid och kunskap att svara på mina frågor? (E.)

1. Finns det enligt kristendomen ett utvalt folk eller är det ingen sådan rasindelning i kristendomen?
2. Finns det något som troende kristna är ”rädd” för?
3. Vad är typiskt med en vanlig kristen ceremoni?
4. Skulle man kunna jämföra nattvarden med Marijuana som man tar inom Rastafaritron vid ceremonier?
5. Har kristendomen någon dietlag? tex att man inte får äta kött.
6. Finns det skillnader mellan hur en religiös kvinna eller man ska bevisa sin tro?
7. Tror kristna på återfödelse och att livet är evigt?
8. Vad tycker kristna om abort och preventivmedel?

Det blir korta och enkla svar:

1. Inom kristendomen finns ingen rasindelning. Däremot anses det att Gud för tusentals år sedan utsåg ättlingarna till en hebreisk man från Babylonien vid namn Abraham till sitt "egendomsfolk" som han skulle använda som föredöme eller avskräckande exempel för att lära resten av mänskligheten att leva enligt Guds vilja.

2. Nej, inte mer än sådant som icke-kristna är rädda för. Olyckor. Sjukdomar. Katastrofer. Kriminella. Etc,.

3. Det enda som är typiskt för kristna ceremonier är att prästen/pastorn eller alla i församlingen ber till Gud om hans välsignelse.

4. Absolut inte. Nattvarden (ordet betyder "kvällsmat") äter/dricker man till minne av Jesu sista kvällsmåltid tillsammans med hans lärjungar innan han avrättades.

5. Nej. Men många kristna följer de bibliska uppmaningarna att inte äta hundar, katter, hästar, grisar, råttor, skaldjur, rovfåglar etc.

6. Ingen skillnad alls mellan män och kvinnor. Det främsta beviset på ens tro är att man följer Guds vilja och "älskar sin medmänniska som sig själv" och "behandlar andra så som man själv vill bli behandlad".

7. Nej. Men man kan få evigt liv om man följer Guds vilja.

8. Det är olika. De flesta kristna anser att man inte ska döda sina barn varken före eller efter födelsen eftersom det strider mot Guds budord mot att dräpa. Preventivmedel säger bibeln inget om över huvud taget.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Sabbaten och den kristna kyrkan
På 300-talet beslutade kyrkan att ingen kristen församling skulle hålla någon av de högtider som de första kristna hållit.

Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Varför heter det nattvard?
Varför heter det "nattvard"? Det är ju ingenting som har med natten att göra. Och är det något som bara förekommer inom kristendomen, i kristna kyrkor?

Judar, muslimer, kristna och griskött
Varför äter inte judar och muslimer griskött?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Bibeln och abort
Jag vet att budorden säger "du ska inte dräpa", men är det att dräpa om man gör abort? Säger Bibeln någonting om det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.