Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad blev följderna då Paulus konverterade?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Paulus var ju den förste att konvertera från en religion till en annan. Från judendom till kristendom. Vilka följder blev det för Paulus? (M.B.)

Paulus konverterade aldrig till kristendomen. Den fanns inte på hans tid. Det var först långt senare som kristendomen blev en ny religion. De allra första "kristna" - Jesu lärjungar och andra, som blivit övertygade om att han var den "messias" ("kristus" på grekiska) som de gamla israelitiska profetiorna hade sagt skulle komma - var judar och förblev judar.

Den lära som de förkunnade var samma lära som de var uppvuxna med, nämligen den judiska. Jesus hade inte kommit med någon ny religion eller troslära. Han hade inte lärt sina lärjungar något annat än vad de redan kände till från sina heliga skrifter.

Den enda skillnaden mellan de första "kristna" (begreppet "kristen" fanns över huvud taget inte) och deras övriga judiska trosfränder var att de blivit övertygade om att den utlovade Messias hade kommit - något som bekräftade den tro de redan hade. Det faktum att de såg Jesus som uppfyllelsen av Gamla testamentets profetior gjorde alltså inte att de upphörde att vara judar eller konverterade till någon ny religion.

Däremot kom de att bilda en sekt inom judendomen, en grupp som skilde sig från övriga judar som inte ansåg att Jesus var Messias och att de Jesustroendes förkunnelse följaktligen var en villolära. Det gjorde att de snart kom att utsättas för förföljelser. En av dem som var pådrivande inom dessa förföljelser var den skriftlärde Saul/Paulus.

Paulus kom dock själv att bli övertygad om att Jesus trots allt var Messias och anslöt sig då till de Jesustroende (eller "kristna" som de började kallas eftersom de trodde att Jesus var Kristus). Han började, liksom de, förkunna att Messias hade kommit och han började resa runt i de judiska kolonierna i Romarriket för att berätta denna nyhet. Det var alltså inte någon ny religion Paulus predikade, utan att de löften Gud gett genom sina profeter hade besannats. Att Messias/Kristus hade kommit och att Guds rike var nära. Det var det som var den kristna (dvs messianska) tron.

Men det var en tro som inte accepterades av de judiska samfundet som helhet och därför blev han nu själv utsatt för dess förföljelser, inte bara i Palestina utan även på de platser han besökte. Han berättade själv i ett brev: "Fem olika gånger har judarna [dvs de judiska makthavarna] gett mig sina fruktansvärda trettionio prygelslag. Tre gånger har jag piskats med spö. En gång har jag stenats." I slutet av 50-talet lyckades de judiska makthavarna få honom gripen som orosstiftare och upprorsmakare och han fördes till Rom där han tillbringade flera år i husarrest och där han också slutligen dog.

Men, som sagt Paulus föddes som jude och dog som jude. Han bytte aldrig religion. Och den kristna religonen hade ännu inte uppstått.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Paulus - från förföljare till efterföljare
Jag har en fråga angående Paulus, hur framställs han i Apostlagärningarna, vem är han och vad verkade han för? Hur ser Apostlagärningarna på Paulus liv? Skulle vara mycket glad om du kunde svara på den frågan.

Paulus möte med Jesus
Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus blev avgörande för kristendomens fortsatta utveckling till världsreligion.

Hur gammal var Paulus när han blev omvänd?
Kan man med hjälp av uppgifterna i bibeln räkna ut vid vilken ålder Paulus började som en Jesu efterföljare?

Varifrån fick Paulus sin undervisning?
Varifrån fick Paulus sin undervisning i den kristna läran, när han vistades i Arabien och Damaskus under de tre åren, innan han träffade apostlarna enligt Gal 1:17?

Paulus och 'den historiske Jesus'
Paulus, som skrev sina brev år 50-60, tycks varken känna till eller berätta om någon jordisk Jesus som nyligen levat. Är det inte märkligt att han är helt tyst om den historiske Jesus och inte nämner något av det som berättas i de fyra evangelierna om det nu verkligen hänt strax innan han skrev?

Ändrade Paulus kristendomen?
Varför får Paulus så mycket skäll i ickekristna kretsar, ändrade han "kristendomen" så mycket

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.