Följ Bibelfrågan på Facebook

Lever det ättlingar till Jesus någonstans?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Även om det hade funnits ättlingar till Jesus, så skulle de inte på grund av det släktskapet kunnat göra anspråk på något land.

Fråga: Finns det verkligen ättlingar till Jesus? För om det skulle finnas en ättelinje, skulle det då inte bli det heliga landet "Israel" som tillföll dem? Det är ju krig. (T.Ö.)

Nej, eftersom Jesus avrättades när han var 33 år och inte enligt några samtida nedteckningar hade någon familj, så fick han inga barn och kan följaktligen inte ha några ättlingar i dag. Däremot lever det säkert ättlingar till Jesu syskon. Vi känner bland annat till ättlingar till Jesu bror Judas - några ställdes inför den romerske kejsaren Domitianus sedan de vägrat svära den officiella eden i slutet av det första århundradet, och en var ledare för den tidiga kristna församlingen i Jerusalem omkring år 150.

Men även om det skulle ha funnits några ättlingar till Jesus, så skulle de inte på grund av det släktskapet kunna göra anspråk på något land alls. Jesus var bara en vanlig snickare från en liten galileisk by, och om han hade fått några barn så skulle de - så som traditionen var på den tiden - fått lära sig sin fars yrke. Det hade varit en annan sak om Jesus hade varit kunglig (att han var ättling till kung David betyder ingenting i sammanhanget, eftersom det gällde massor av judar) - då skulle möjligen hans ättlingar ha kunnat ställa krav, men även det vore ytterst långsökt.

Som det är i dag - och som du själv säger - så är det ju krig i Mellanöstern just därför att judarna anser att de är de rättmätiga arvtagarna till det heliga landet. Alla dessa judar är ättlingar till judar som levde på Jesu tid - och många av invånarna i dagens Israel är följaktligen ättlingar till kung David. Ingenting skulle alltså förändras om man hittade några eventuella ättlingar till just Jesus. De skulle inte ha mer "rätt" till Israel än hans bröders eller kusiners eller alla andra samtida judars ättlingar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Messias av Davids stam
Varför protesterar Jesus i Matt 22:45 m.fl. mot att Messias är av Davids stam, när han själv var det?

Var Jesus släkt med Abraham?
Var Jesus släkt i rakt nedstigande led med Abraham som man läst eller hur ligger det till? Har det forskats också om det fanns/finns efterkommande, om Jesus hade syskon?

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Jesu syskon
Hade Jesus några syskon och hur ställde de sig isåfall till hans anspråk på att vara Messias?

Borde inte Jesus varit gift?
Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.