Följ Bibelfrågan på Facebook

Väljer vi om vi ska tro?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det eviga livet är inte en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal, utan det är målet för varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp.

Fråga: I ett svar på Bibelfrågan står att TRO inte är något man VÄLJER. Då blev jag lite konfunderad. De flesta av mina kristna vänner upplever det som att de vid en given tidpunkt tog beslutet, VALDE, att följa Jesus. (S.J.)

Dina kristna vänner har helt rätt. De har valt att följa Jesus. Men de har inte valt att tro på honom. Ingen av oss kan välja huruvida vi ska tro på något eller inte. Tron är en gåva från Gud - det är Guds sätt att kalla oss. Vi kallas genom att vi kommer till tro och förstår att vi måste följa Jesus för att få evigt liv. Men sedan väljer vi själva hur vi ska agera på den insikten - Guds kallelse. Om vi vill svara ja eller nej.

Ingen normalt funtad människa beslutar sig för att följa någon man inte tror på. Så innan dina kristna vänner fattade beslutet att följa Jesus, måste de ha kommit till tro på honom. Först därefter gjorde de sitt val - att följa honom eller inte.

Vad vi ska komma ihåg är att det eviga livet inte är en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal av alla de miljarder som levt på jorden, utan att det är målet för varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp. Gud vill att alla människor ska få evigt liv. Han vill att alla ska följa honom, därför att det är hela syftet med att han skapade mänskligheten. Vi ska bli hans avbilder. Och Gud ger alla samma möjlighet att välja.

Men först måste han kalla oss och väcka vår tro. Och när det sker är något som Gud avgör. Inte vi.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tro eller inte tro - kan någon välja själv?
Om man inte kan välja om man ska tro eller inte, utan det är Gud som ger trons gåva till utvalda personer, hur kan då Jesus säga att de som inte tror ska bli dömda? Människan måste kunna välja om hon ska tro eller inte. Annars kan hon ju inte stå ansvarig för att hon inte tror.

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Varför mission?
Om Jesus har sagt att det bara är Gud som kan göra att man tror på honom - varför då mission?

Kallar Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Varför välja Gud nu?
Om vi fortfarande har möjlighet att välja Gud under tusenårsriket eller vid den yttersta domen, varför ska vi då göra det nu?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.