Följ Bibelfrågan på Facebook

Är den som avfallit förlorad för alltid?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Människor kan ha kommit bort från sanningen genom olika omständigheter, och då är det enligt bibeln en viktig uppgift för andra troende att föra honom tillbaka.

Fråga: Bibeln talar om att den som lärt känna gud och tagit emot hans förlåtelse och sedan vänt sej ifrån gud inte kan komma tillbaka. Är det så? Jag har hört av och om människor som fallit bort ifrån tron och sedan kommit tillbaka, ibland efter flera års frånvaro. (R.K.)

Vad bibeln säger är att den som avfallit är det omöjligt att föra till ny omvändelse. Dvs, den som en gång har kommit till tro men sedan medvetet, avsiktligt och definitivt har fattat beslutet att inte följa Gud, trots att han tror på Honom, den personen är inte mottaglig för någon förkunnelse eller några argument. Han har ju redan hört förkunnelsen och argumenten - och han har accepterat dem, men han har slutgiltigt bestämt sig för att strunta i det han vet är sanning. Därför går det inte att föra honom till ny omvändelse.

Däremot kan han själv komma till insikt om sitt misstag och vända tillbaka till Gud.

Likaså kan människor ha kommit bort från sanningen genom olika omständigheter, utan att det behöver röra sig om något slutgiltigt avfall. Och då är det enligt bibeln fullt möjligt - och en viktig uppgift för andra troende - att föra honom tillbaka.

Detta är något som Jesu bror Jakob understryker i sitt brev:

"Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna" (Jakob 5:19-20)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kan den som är frälst gå förlorad?
En gång frälst (räddad) alltid frälst. Eller? Kan man gå från räddad till att vara "oräddad" igen?

Varför är kristna så negativa mot andra religioner?
Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro (möjligen undantaget islam av aggressivaste slag). Varför? Och är det etiskt trovärdigt? Eller är allt bara ett missförstånd och jag som hör fel.

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?

Kom Jesus för att rädda världen?
I tex Joh 3:17 och 1 Joh 4:14 står det att Jesus sändes till jorden för att rädda världen. Men i Matt 24:6-22 verkar det som att bara de utvalda ska räddas.

Kristna som syndar
När jag läst om allt som hänt den senaste tiden, med otrohet och otukt och ännu värre saker bland människor som bekänner sig som kristna, så kan jag inte låta bli att undra om Gud verkligen kan förlåta sånt?

Förlåtelse för avfallna
I Hebreerbrevet 6:4-6 och 10:26-29 står att det inte finns förlåtelse för den som avfallit. Det rimmar illa med evangeliet tycker jag. Hur förhåller det sig med denna text? Läser i noten att texten vållar problem vid bibelsammanställningen en gång (Bibel 2000). Är det verkligen så, att den som under en livskris förlorat tron inte kan komma tillbaka till en kärleksfull Gud?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.