Följ Bibelfrågan på Facebook

Gjorda av jord?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När vi har dött kommer vår kropp att förmultna och brytas ner i sina beståndsdelar - återgå till de ämnen som den en gång byggts upp av.

Fråga: Varför säger man på begravningar att man är kommen av jord och åter ska varda jord? Att man blir jord kan jag hålla med om, men inte att man är kommen av jord. (D.K.)

När Gud skapade livet på jorden, byggde han upp det av materia från vår planet. Alla växter, alla djur - och även människan - består av fysisk materia, ämnen från jorden. Alla livsformer livnär sig av andra livsformer som består av organiska ämnen som, bokstavligen, kommer från jorden, från marken under våra fötter. Varje gång vi äter - oavsett om vi är vegetarianer eller köttätare - så bygger vi upp och vidmakthåller vår kropp genom att förse den med ett tillskott av ämnen som kommer från jorden.

Och när vi har dött kommer vår kropp att förmultna och brytas ner i sina beståndsdelar - återgå till de ämnen som den en gång byggts upp av. De ämnen som en gång hämtades ur jorden för att bygga upp vår kropp, återvänder till jorden igen. Och det har ingen betydelse om vi begravs i marken, försvinner i havet eller förvandlas till aska och rök. Alla ämnen finns där och återvänder slutligen till jorden för att fortsätta i samma eviga kretslopp...

"Av jord är vi komna och jord skall vi åter varda..."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Konflikt mellan skapelseberättelserna?
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Människan - ande, själ och kropp
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Skapelse genom evolution
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.