Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Profetior i Jesu avskedstal

Fråga: Jag har hört att det i den engelska bibeln finns hela 36 profetior av Jesus som skulle inträffa inom en kortare tidrymd och bli de tydliga tecken som präglade ändens tid. Stämmer det att dessa profetior gjordes vid Jesus avskedstal till lärjungarna och finns de verkligen i den engelska bibeln? Jesus ska bl a ha sagt att pojkar ska klä sig som flickor och flickor som pojkar, att barnen ska sätta sig upp mot sina föräldrar, att fiskarna och fåglarna ska bli förgiftade och att det även kommer att synas på träden. Vilka är de övriga 31 profetiorna som sades vid samma tillfälle? (K.G.)

Svar: Det rör sig troligen om något litet missförstånd. Profetiorna finns visserligen i bibeln, men inte i något "Jesu avskedstal".

Först av allt är det viktigt att betona att det inte är någon skillnad på engelska och svenska (eller tyska, franska och danska) biblar, utan innehållet är exakt detsamma. Böcker, textinnehåll, kapitelindelning, versindelning etc är exakt likadant, och förklaringen är att alla översättare utgår från samma grundtexter - de arameiska och hebreiska texter som bevarades av Israels folk (Gamla testamentet) och de grekiska som bevarades av den kristna kyrkan (Nya testamentet).

Vad det så gäller Jesu avskedstal så finns det egentligen inget sådant, utan möjligen kan man med uttrycket syfta på de ord som finns återgivna i Matt 28:18-20 och Mark 16:15-18 eller också Jesu samtal med lärjungarna vid den sista kvällsmåltiden (nattvarden) innan han greps av romarna. Inget av dessa innehåller emellertid några direkta profetior av det slag du nämner.

Däremot finns det sådana profetior på olika platser i bibeln (och någon har säkert räknat till 36 olika, men det finns utan tvekan fler - det beror på hur man räknar). Man brukar tala om dem som "tidens tecken" med hänvisning till Jesu ord i Matt 24:32-36, dvs olika företeelser som bibelns författare säger ska utgöra tecken på att ändens tid och Jesu återkomst närmar sig.

Som några exempel kan jag nämna Luk 17:28 (en omfattande kommersialism), Matt 24:7 och Upp 6:5-6 (hungersnöd och svält), 2 Tim 3:1-4 (olydnad mot föräldrar, otacksamhet, egoism, allmän omoraliskhet etc), 2 Tess 2:7-8 (laglöshet, brottslighet), Dan 9:26 och Matt 24:6 (krig), Luk 21:11 (himlafenomen), Upp 8:7-12 och 11:18 (miljöförstöring) etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Svenska bibelöversättningar
Den första översättningen till svenska av hela bibeln påbörjades år 1526.

Vilken bibelöversättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Har man ändrat i Guds ord?
De äldsta bevarade hebreiska manuskripten utgör fortfarande utgångspunkten för alla översättningar, och det är följaktligen helt omöjligt att göra några ändringar i bibeln.

Harmageddon
Det talas ofta om Harmageddon i samband med jordens undergång, någon stor världskatastrof eller ett världskrig. Vad är Harmageddon för någonting?

Uppenbarelsebokens fyra ryttare
Vilka är apokalypsens fyra ryttare som det berättas om i Uppenbarelseboken? När kommer de att rida fram över jorden och sprida död och förindelse?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...