Följ Bibelfrågan på Facebook

Tvivelaktigt Jesusord om att 'bära sitt kors'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Uttrycket "att bära sitt kors" hade ingen som helst anknytning till profetiorna om Messias.

Fråga: Enligt Matteusevangeliet 10:38 och 16:24 sa Jesus till sina efterföljare att de skall 'bära sitt kors' då de följer honom. Hur kunde de veta vad han menade? Att 'bära sitt kors' är ju ett unikt kristet begrepp som hänför sig från Jesus korsfästelse. Men hans efterföljare kunde ju inte på något sätt veta att han skulle bli korsfäst. Detta sätter därför sanningshalten gällande Jesus lära om 'bärandet av korset' i tvivelaktig dager. (R.G.)

Korsfästelse var en avrättningsmetod som inte funnits tidigare hos judarna, utan som införts av romarna. Efter romarnas ankomst hade avrättningar medelst korsfästelse blivit vardagsmat. Det var inte alls bara folkuppviglare som avrättades, utan brottslingar av alla slag. Alltsomoftast såg man dömda brottsllingar föras ut ur staden till avrättningsplatsen och spikas upp på den mest synliga platsen för att utgöra avskräckande exempel. När de dödsdömda fördes till avrättningsplatsen tvingades de bära tvärslån till sitt kors och utstå trakasserier, hån och misshandel längs vägen. Det fanns ingen som inte visste vad det innebar att "bära sitt kors".

Men det var inget som hade med Messias att göra (det fanns inget i profetiorna som sa att Messias skulle bli korsfäst). Det hade inget med Jesus att göra heller. Och det hade självklart inget med Jesu korsfästelse att göra - den hade inte ägt rum och lärjungarna kunde säkert aldrig ens tänka sig att deras Mästare skulle bli avrättad. 

(Om Jesus hade syftat på sin egen kommande golgatavandring skulle han sannolikt ha sagt att lärjungarna måste "bära sitt kors så som jag kommer att få göra", men det gjorde han inte.)

Att "bära sitt kors" var alltså enbart en hänsyftning till de trakasserier och den förnedring som en dödsdömd brottsling måste utstå. Ingenting annat. Uttrycket hade ingen som helst religiös innebörd. Men eftersom lärjungarnas Herre tvingades "bära sitt kors" i bokstavlig mening, kom uttrycket att bevaras inom den kristna församlingen som ett uttryck för att "lida för sin tro", och eftersom just korset blev så intimt förknippat med den kristna församlingen blev detta uttryck så småningom "unikt kristet". Och för några av de troende skulle orden få en långt djupare innebörd än de någonsin kunnat ana.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Korset i Herculaneum
I ett tidigare svar nämns att man i hittat ett kors i ett privat bönekapell i Herculaneum, som förstördes vid vulkanen Vesuvius utbrott år 79. Var kan jag gå direkt till källan för denna fakta? Vilka står bakom utgrävningarna som hittade detta och var kan jag läsa om det?

Uppfann Gud korsfästelsen?
När bestämde Gud att hans son Jesus skulle dö på ett kors? Och varför just på ett kors? Har det ett starkt symbolvärde i sig? I Joh 3:14-15 står det ju att Människosonen "MÅSTE upphöjas" liksom Mose upphöjde ormen i öknen. Jesus måste alltså korsfästas, någon annan avrättningsmetod dög inte. Eftersom det var bestämt att han skulle dö så måste ju Gud ha uppfunnit korsfästelsen eller hur?

Kors, krucifix och avgudabilder
Står det inte i bibeln att man inte får göra gudabilder? Ändå gör ju ni kristna kors med Jesus på. Hur kommer det sig?

Ormen på korset?
Det finns en kristen symbol som föreställer en orm som slingrar sig kring ett kors. Vad symboliserar den?

Fanns det en tvärslå på Jesu kors?
Vet man med säkerhet att romarna använde en tvärslå i sina korsfästningar? Finns det dokumenterade bevis för att detta och i såna fall, att det hade börjat redan vid jesu död? Har du dokumenten för detta också?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.