Följ Bibelfrågan på Facebook

Barnabas

Bibelfrågan: Frågor och svar

Barnabas åtnjöt stort anseende bland apostlarna och fick snart en framskjuten ställning i församlingen i Jerusalem.

Fråga: Jag skulle vilja veta lite mer om Barnabas som tillhörde den första församlingen i Jerusalem och även följde med Paulus på någon missionsresa. (R.L.)

Barnabas var israelit av Levi stam och bosatt på Cypern. Att han kom i kontakt med församlingen i Jerusalem berodde utan tvekan på att han hade nära anhöriga där, nämligen en syster som hette Maria och hennes son Johannes Markus (som så småningom skulle skriva den biografi över Jesu liv som kom att kallas "Markus evangelium").

Första gången Barnabas nämns i bibeln är i Apg 4:36 där han omtalas som ett exempel på sådana som till skillnad från Ananias och Safira gav all sin egendom till församlingen. Han sålde en åker som han ägde och överlämnade pengarna till apostlarna. Det inträffade ett par månader efter Jesu korsfästelse och följaktligen måste han tidigt ha kommit att tillhöra skaran av lärjungar.

Han åtnjöt stort anseende bland apostlarna och fick snart en framskjuten ställning i församlingen. Det var han som tog emot Paulus när denne kom till Jerusalem för första gången efter sitt möte med Jesus utanför Damaskus, det möte som resulterade i Paulus omvändelse. Då var det Barnabas som presenterade honom för apostlarna och resten av församlingen.

Ett annat bevis på det stora förtroende som församlingen i Jerusalem hade för honom är att det var honom man sändes till Antiokia när man fått höra talas om de framgångar som missionsverksamheten haft bland ickejudarna där. När Barnabas konstaterade att man skulle kunna uträtta mycket i staden, reste han till Tarsus och hämtade Paulus som sedan arbetaade tillsammans med honom ett år i Antiokia.

Då blev det hungersnöd och de kristna i Antiokia samlade in medel till hjälp åt församlingen i Jerusalem. Gåvan skickades till Jerusalem med Barnabas och Paulus, och när de sedan återvände till Antiokia hade de Johannes Markus med sig.

Under den här nya vistelsen i Antiokia kallade Guds ande Barnabas och Paulus att resa ut som missionärer bland ickejudarna. Därmed inleddes en ny period i Barnabas liv. De förkunnade evangelium på Cypern och fortsatte sedan sin missionsgärning på flera viktiga platser i mindre Asien.

Efter den första missionsresans slut återvände han till Antiokia. På grund av en lärostrid i församlingen där skickades Barnabas och Paulus till Jerusalem för att förhandla med apostlarna och de äldste där. Barnabas och Paulus reste sedan tillbaka till Antiokia tillsammans med Silas och Judas. Efter återkomsten, då man förberedde en ny missionsresa, inträffade en brytning mellan Barnabas och Paulus. Barnabas ville att de skulle ta med sig Johannes Markus på den nya missionsresan, men Paulus vägrade, vilket resulterade i att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus till Cypern och Paulus valde Silas till sin följeslagare och begav sig ut på sin andra missionsresa.

Efter den här tidpunkten nämns inte Barnabas mer i bibeln. Enligt skriften "Barnabas resor" (som dock skrevs först på 500-talet) blev Barnabas kvar på Cypern. Där ska han slutligen ha lidit martyrdöden. Enligt en annan legend kom han till Milano i Italien och blev biskop där.

Den apokryfiska skriften "Barnabas resor" (som kom till först på 500-talet) berättar att Barnabas blev kvar på Cypern till sin död.

I den äldsta församlingen ansåg man att Barnabas var författaren till Hebreerbrevet. Han uppges också vara författare till "Barnabasbrevet" och ett apokryfiskt evangelium, av vilket det finns några osäkra citat bevarade.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Evangelisten Markus
Vem var mannen som skrev Markus evangelium? När levde han och vad gjorde han mer?

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare

Den kristna kyrkans martyrer
Enligt 'Encyclopaedia of World Christianity' led cirka 25 000 kristna (däribland de flesta apostlarna) martyrdöden enbart under det första århundradet.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Apostlarnas resor - vem betalade?
Hur fick Jesus lärjungar plötsligt stora ekonomiska resurser och framför allt språkliga förmågor att resa långt och predika för andra folk?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.