Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibelns ord om arv

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Önskar veta vad det står i Bibeln, i både GT och NT, om huruvida vi ska låta ett av våra 4 barn ta över vår bondgård? Det är bara ett barn som vill fortsätta bruka gården. Vi vill göra 'rätt' och önskar att det ska gå bra. Vi har bett, min man och jag, men är ändå osäkra. Finns det bibelord som vi kan gå/stå på? Som handlar om barnens arv? (A.)

Några bibelord som kan vara till konkret hjälp när det gäller arv i vår tid finns inte i bibeln. Nya testamentet tar inte upp ämnet över huvud taget, och Gamla testamentets riktlinjer är ju avsedda för ett folk i en helt annan tid och kultur än vår och omöjliga att tillämpa här och nu.

På Gamla testamentets tid var syftet med arvet att egendomen skulle stanna kvar inom familjen och garantera barnen en trygg försörjning. Arvet skulle fördelas lika mellan sönerna med ett undantag: den äldste sonen skulle ha en dubbel arvedel. Det gällde även om den äldste sonen inte var son till den hustru han älskade utan till en "hustru han hatade" (5 Mos 21:15-17). På den tiden hade ju männen flera hustrur, så överfört till vår tid kanske man får tänka sig att det rör sig om en utomäktenskaplig son eller en son i ett tidigare äktenskap som är mannens förstfödde son.

Om en man inte hade några söner alls, så gick arvet till döttrarna (4 Mos 27:8) och om han inte hade några barn alls så var det hans bröder eller brorsöner som fick överta hans egendom (4 Mos 27:9-11). Även en särskilt omtyckt slav/tjänare kunde komma i fråga. Arvet skulle under alla förutsättningar stanna kvar inom stammen.

Det här är i stort sett vad bibeln säger om arv, så det är inte till mycket hjälp. Och som kristna är vi ju inte på något vis bundna av de här specifika reglerna som var utformade enbart för israeliterna där och då (3 Mos 26:46), inte för några andra folk vare sig på den tiden eller i vår tid.

För oss gäller bara Jesu sammanfattning av Guds vilja: "Älska Gud över allt, älska din medmänniska som dig själv och behandla alla så som du själv vill bli behandlad" (Matt 22:37-40 och Matt 7:12). Det är den utgångspunkt vi måste ha i alla sammanhang, oavsett vilka beslut vi har att fatta. Även beslut om arv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Gamla testamentets lgar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring, så att folket skulle bevaras och uppfylla den målsättning som Gud hade då han ingick sitt förbund med folkets stamfader, Abraham.

Hur ska en kristen leva?
Var i bibeln står det hur man ska leva ett liv som Gud vill att man ska leva?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Har bibeln ändrats?
Vad menas egentligen med Jeremia 8:8? Många menar att den visar att Bibeln har ändrats många gånger i och med att de skriftlärda har förvrängt den.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.