Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Gräset i Uppenbarelseboken

av Thor-Leif Strindberg
Bibelfrågan: Frågor och svar

I ett kapitel i Uppenbarelseboken brinner allt gräs på jorden upp. I nästa kapitel uppmanas gräshopporna att "spara gräset"...

I Upp 8:7 står det att den förste ängeln blåste i sin basun "och en tredjedel av jorden brändes av, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp". Sedan i Upp 9:3-4 står det att det kom gräshoppor över jorden och att de "blev tillsagda att inte skada gräset på jorden". Först brinner alltså allt gräs upp och sedan uppmanas gräshopporna att spara allt grönt gräs! (M.J.)

Citaten ur Uppenbarelseboken är faktiskt inte heller särskilt märkliga. Vi ska komma ihåg att de basunblåsande änglarna inte var någonting som hörde framtiden till (dvs, de ingick inte i själva framtidsvisionen), utan varje gång Johannes skulle få se en ny sekvens i denna ytterst realistiska audiovisuella presentation av den utveckling som skulle leda fram till "den yttersta tiden", blåste en av de änglar som stod framför honom (där och då) i basun.

Vad Johannes fick se var en serie fristående "filmsekvenser" som beskrev ett framtida händelseförlopp, troligtvis i tidsföljd, men också med inflikade "faktarutor". Och även om Johannes fick se de här sekvenserna i tät följd, så visade de händelser som skulle inträffa med hundratals års mellanrum.

Bortsett från att det bara var en tredjedel av jorden som drabbades av den katastrof som Johannes fick bevittna då den första ängeln blåste i sin basun (en tredjedel av träden och allt gräs på denna tredjedel), så skulle det inte ha spelat någon roll om allt gräs på hela jorden hade blivit bränt av elden. Det är ett känt faktum att vegetation har en närmast otrolig förmåga att komma igen efter skogsbränder. Så även på denna tredjedel av jorden, där allt gräs svetts bort, torde det säkert ha funnits precis lika mycket gräs igen några decennier eller sekler senare, då de händelser inträffade som Johannes fick se när den femte ängeln blåste i sin basun.


Läs även följande svar:
Uppenbarelsebokens fyra ryttare
Vilka är apokalypsens fyra ryttare som det berättas om i Uppenbarelseboken? När kommer de att rida fram över jorden och sprida död och förindelse?

Vilddjuret och romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.