Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeln och begravningar

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar vad bibeln lär om begravningar? Eller egentligen om hur länge man skall ligga i graven? Anledningen till min fråga är att från och med kyrkans separation från staten så ger begravningsavgiften den döde rätt att ”vila i frid” i 25 år. Sedan upphör rätten att ”vila i frid”. Vad säger bibeln om hur människor skall vila i väntan på att vakna upp från döden? (A.P.)

Bibeln lär ingenting om begravningar. I den mån begravningar nämns så framgår det bara vilken form begravningar hade under de tidsperioder och i de kulturer där bibelns olika böcker skrevs (i jorden, under stenrösen, i grottor etc), men det är inga anvisningar om hur de ska utföras.

Eftersom bibeln säger att en död människa är död, eftersom "livsanden" har återvänt till Gud och eftersom kroppen förmultnar och blir till stoft, så har det ingen praktisk betydelse vad som händer med den. Den döde "vilar i frid" hos Gud till uppståndelsens dag oavsett vad som händer med resterna av kroppen. Graven är egentligen inget mer än en minnesplats för dem som fortfarande lever.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur ser bibeln på kremering?
Har Bibeln några synpunkter på att man bränner den som dött istället för att begrava i kista?

Välsignad jord
Nu har man ett visst område på kyrkogården, där man kan hälla ut askan av kremerade människor, detta är en välsignad jord. Om samma människa hamnar på havsbotten på 5000 meters djup, så ser jag ingen skillnad. Vad är då betydelsen med välsignad jord på kyrkogården?

Människan - ande, själ och kropp
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Bibliska ceremonier
Jag undrar hur en begravning går till enligt bibeln? Om det finns några speciella saker som man ska utföra.

Kan själen dö?
Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda "för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet"?

Har djur någon själ?
Jag hamnade i diskussion med en grupp människor som hävdade att djuren inte har någon själ (och alltså inte kan ha evigt liv, eller???)

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.