Följ Bibelfrågan på Facebook

Att tillhöra Herren

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är Guds ande som är den alltigenom avgörande faktorn för att vi ska kunna bli vad vi var avsedda att bli.

Fråga: Uttrycket "tillhöra Herren" återkommer på massor av ställen i Paulus brev. Men vad är "kriterierna" för att tillhöra Kristus? Dvs, hur vet man att man gör det (eller att någon annan gör det)? (A.G.)

Att tillhöra någon är helt enkelt att "höra samman", "höra ihop", med någon. Och bibeln säger att för att höra ihop med Jesus måste vi ha samma ande inom oss som han hade - Guds ande. Eller som Paulus uttrycker det, rakt på sak:

"Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom!" (Rom 8:9)

Det är Guds ande som är den alltigenom avgörande faktorn för att vi ska kunna bli vad vi var avsedda att bli. I dag är vi alla fysiska, dödliga varelser, uppbyggda av nedbrytbar materia med en ytterst begränsad livslängd - precis som alla andra levande organismer på jorden:

"Människans öde och djurens är ett och detsamma: hon dör som de" (Pred 3:19)

Men det var inte - och är inte - Guds avsikt med människan att vår tillvaro bara skulle vara en liten flyktig sekund i evigheten. När han skapade oss gjorde han det för att vi skulle bli lika honom, hans bokstavliga avbilder, odödliga, med evigt liv precis som han.

Och det som gör det möjligt är Guds ande.

När vi har fått Guds ande lever vi under samma villkor som snickaren Y'shua bar Yosef ("Jesus" på grekiska) från Nasaret i Galileen. Då har vi samma ande inom oss som Jesus hade. Då är vi "andligen uppkopplade" till Gud, på samma sätt - om än inte med samma förbindelse - som Jesus. Då hör vi ihop med Jesus på samma sätt som syskon hör ihop (Mark 3:35). Då tillhör vi Jesus. Och allra viktigast:

"Om anden från honom som har uppväckt Kristus från de döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er" (Rom 8:11)

Då kommer döden inte att vara slutet, utan vi kommer att övergå från denna begränsade, fysiska existens till en evig, andlig tillvaro. Evigt liv!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Villkoren för evigt liv?
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Bibeln säger att förutsättningen för att någon ska kunna uppstå till evigt liv är att hon har Guds ande inom sig. Den heliga anden utgör vår garanti för evigt liv.

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.