Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem är Belsebub

Bibelfrågan: Frågor och svar

Belsebub är en försvenskning av ordet Beelsebul som kommer av det grekiska "Beelzeboúl" som står för de onda andarnas furste, Satan/Djävulen.

Fråga: Är Belsebub ärkeängeln Satans förfader eller vem är Belsebub? (S.D.)

Satan har ingen förfader. Bibeln berättar att änglarna inte fortplantar sig, utan är skapade, andliga, odödliga varelser - och följaktligen har varken goda eller onda andevarelser några fäder eller mödrar - eller förfäder.

Belsebub är en "försvenskning" av ordet Beelsebul som kommer av det grekiska Beelzeboúl som står för de onda andarnas furste, Satan/Djävulen.

Varifrån uttrycket ursprungligen kommer vet man inte med säkerhet. En teori är att ordet är en ombildning av Baal-Sebub (hebreiska ba'al-zebub) som var den gud som man dyrkade i den filisteiska staden Ekron. Ordet "Baal-Sebub" betyder egentligen "flugornas herre", och guden kallades så därför att den ansågs skydda mot alla de flugor och myggor som var en fruktansvärd plåga för både människor och djur.

Men oavsett varifrån själva ordet kommer, så använde Jesus det helt enkelt som en beteckning på djävulen, den onde, Satan, Lucifer...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är Satan mäktigre än Gud?
Djävulen framställts ofta som om han vore jämbördig med, eller till och med starkare än, Gud

Lucifer och Satan - vad betyder djävulens två namn?
Det sägs att djävulen först hette Lucifer och sedan blev Satan när han gjorde uppror mot Gud. Men ordet 'Lucifer' finns inte någonstans i bibeln. Varifrån kommer det namnet och betyder det och 'Satan' någonting speciellt.

Kristna och satanister
Att Satan var en överängel som kastades ut från himlen är vad bibeln säger. Men om man accepterar vad bibeln säger om Satans ursprung så måste man i logikens namn även acceptera vad bibeln säger om Satans slutliga öde.

Tror verkligen de kristna att EU styrs av Satan själv?
Är det sant att de kristna tror att EU är ett vilddjur styrt av satan som kommer att få jorden att gå under?

Jättedatorn "Vilddjuret" i Bryssel
Här och där på Internet (och även i böcker om yttersta tiden) finns uppgiften att EU har en jättedator i Belgien som kallas 'Beast 666' (Vilddjuret) och som har alla människor registrerade.

Gud, Satan och Jobs bok
Satan blev ju utkastat från himlen, till jorden. Hur kommer det sig då att han i Job 1:6 är bland gudasönerna i himlen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.