Följ Bibelfrågan på Facebook

Ska bönen riktas till Jesus eller Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus var 'Gud i mänsklig gestalt', den som identifierade sig med oss och som vi kan identifiera oss med.

Fråga: Enligt de kristna församlingarna så ska man ta emot Jesus, få syndernas förlåtelse och följa Jesus. Men enligt vissa ska man inte be till Jesus utan bara till Gud. Men hur tar man emot Jesus om man inte får be till Jesus? Ska man inte nämna hans namn i bön? Är det synd att be Jesus vara med en? I en kristen tidning stod det att om man vill bli frälst kan man be: "Herre Jesus, förlåt mig för att jag har gått min egen väg istället för din. Tack för att du har dött och uppstått också för mig. Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot dig som min Frälsare och Herre. Ta över ledningen av mitt liv. Gör mig sådan som du vill att jag ska vara." Är det fel att be så? (C.M.)

Det är riktigt att vi bara ska be till Gud, men enligt bibeln är Jesus "Ordet" som var hos Gud och som var Gud. "Ordet" som "klädde av sig all gudomlighet" och utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa" (Fil 2:5-8). "Ordet" som lät sig födas som den judiske snickarsonen Y'shua för att kunna leva som en människa, dö som människa och uppstå som Gud.

Han är den som var som vi - den som identifierade sig med oss, och den som vi kan identifiera oss med. Jesus var den som levde som människa, som vet vad det innebär att vara människa, som föddes som vi, växte upp som vi, frestades som vi, arbetade och slet som vi, var hungrig och törstig som vi, skrattade och grät som vi, plågades som vi och dog som vi.

Han är den som genom att leva ett fullkomligt liv, ledd av Guds ande under hela sitt liv här på jorden, kunde ge sitt liv för oss - ta på sig den påföljd som synden ger, döden - men också som den förste någonsin uppstå från döden till evigt liv, det eviga liv som han haft från begynnelsen.

Han är den som visade hur även vi kan leva enligt Guds vilja och slutligen liksom han uppstå till evigt liv - om vi beslutar oss för att följa honom och ta emot hans ande och låter oss ledas av Anden.

Han är den som svarade på sina samtidas böner om hjälp genom att bota sjuka etc, även om han ständigt under sin tid på jorden, som människa, gav äran till sin Far i himlen och förklarade att det var med Guds andes hjälp som han utförde undren (Matt 12:28).

Naturligtvis kan vi också nu när han "sitter på Faderns högra sida" (Hebr 1:2-3 och 10:12) vända oss till honom som är "den förste och den siste", "begynnelsen och änden" (Upp 1:17), som står över "änglar, furstar och makter" (Ef 1:20-23 och 1 Petr 3:22), "Ordet" som är "upphovet till Guds skapelse" (Upp 3:14), genom vilken "allt har blivit till" (Joh 1:3) och be honom om allt, men i första hand be honom ge oss sin heliga Ande, den ande som levde i honom och genom honom när han gick omkring som människa i Palestina för 2000 år sedan och som han vill ge oss, så att vi ska kunna få dela det eviga liv som är hans i dag (Upp 3:21).

Jesus är Gud! Och den bön du citerar är den bön Gud vill höra från varje människa - och kommer att få höra från nästan alla innan hela hans plan med mänskligheten är fullbordad.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Är katolikers böner till helgon avgudadyrkan?
Jag har funderat mycket över den katolska tron på skyddshelgon osv. Står det någonting överhuvudtaget i Bibeln om helgon? Det står ju att man inte ska tillbe någon annan än Gud själv!?

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Bör man be till Gud i ensamhet?
Jesus sa ju till sina lärjungar att när de skulle be så skulle de gå in på sin kammare där de var ensamma. DÅ skulle Gud höra dem. Betyder det att Gud inte hör böner som man ber tillsammans?

Ska kristna få alla böner uppfyllda?
Jesus sade ju "om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det". Kan du förklara?

Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.