Följ Bibelfrågan på Facebook

Betraktas Jesus som en profet?

Fråga: Betraktas Jesus som en profet inom kristendomen? (S.J.)

Svar: Nej, inom kristendomen betraktas Jesus som Messias ("Kristus" på svenska) - den kommande världsfrälsaren som Bibelns gammaltestamentliga profeter lovat ska komma för att upprätta Guds rike på jorden - och Guds son. Den enda religion som betraktar Jesus som en profet är islam.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kom kristendomen till?
Jag skulle vilja veta hur kristendomen egentligen kom till? Jag har hört många altenativ på det men väldigt komplicerade svar. Har ni något lätt svar på det?

Judendomens betydelse för kristendomen
Vilken betydelse har judendomen haft för kristendomen?

Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Kristendomens grundare
Vem var det som startade eller grundade kristendomen och hur gick det till?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.