Följ Bibelfrågan på Facebook

Bevingade ord i bibeln

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Kan du ge några exempel på bevingade ord från bibeln? (I.W.)

Varsågod! Här har du några meningar och uttryck i Gamla testamentet som har blivit bevingade ord och vanliga talesätt och formuleringar:

 • Förbjuden frukt (1 Mos 3:3)
 • Arbeta i sitt anletes svett (1 Mos 3:19)
 • Vara i ett välsignat tillstånd (1 Mos 17:16)
 • Göra livet surt för någon (2 Mos. 1:14)
 • Lägga orden i munnen på någon (2 Mos 4:15)
 • Ha sitt på det torra (2 Mos 14:16)
 • Öga för öga och tand för tand (2 Mos 21:24)
 • Göra någon till syndabock (3 Mos 16:5)
 • Se genom fingrarna (3 Mos 20:4)
 • Hänga på ett hår (5 Mos 28:66)
 • Kreti och pleti (2 Sam 8:18)
 • Inte kröka ett hår på någons huvud (2 Sam 14:11)
 • Fara all världens väg (1 Kung 2:2)
 • Veta varken ut eller in (1 Kung 3:7)
 • Ta upp någons fallna mantel (2 Kung 2:13-15)
 • Döden i grytan (2 Kung 4:38-40)
 • Komma farande som ett jehu (2 Kung 9:20)
 • Klä sig i säck och aska (Ester 4:1)
 • Komma på skam (Ps 25:20)
 • Två sina händer (Ps 26:6)
 • Som agnar för vinden (Ps 35:5)
 • Ta någon under sina vingars skugga (Ps 36:8)
 • Sätta någon på det hala (Ps 73:18)
 • Ta en ände med förskräckelse (Ps 73:19)
 • Högmod går före fall (Ords 16:18)
 • Samla glödande kol på någons huvud (Ords 25:22)
 • Den som gräver en grop åt andra, han faller själv däri (Ords 26:27)
 • Se sig mätt på något (Pred 1:8)
 • Inget nytt under solen (Pred 1:9)
 • Allt har sin tid (Pred 3:1)
 • Vara en stötesten (Jes 8:14)
 • Ramaskri (Jer 31:15
 • Bli till en visa (Klag 3:14)
 • En olycka kommer sällan ensam (Hes 7:5)
 • Koloss på lerfötter (Dan 2:31)
 • Skriften på väggen (Dan. 5:5ff)
 • Förödelsens styggelse (Dan 11:31)
 • Röra upp himmel och jord (Hagg 2:7)
 • Som en droppe i havet (Syr 18:8)
 • Väga sina ord på guldvåg (Syr 21:27)
 • Kvinnans list övergår mannens förstånd (Syr 25:19)

Och här är några ur Nya testamentet:

 • Elddop (Matt 3:11)
 • Skilja agnarna från vetet (Matt 3:12)
 • Sätta sitt ljus under skäppan (Matt 5:15)
 • Inte ett jota (Matt 5:18)
 • Något är av ondo (Matt 5:37)
 • Vända andra kinden till (Matt 5:39)
 • Inte låta den vänstra handen veta vad den högra gör (Matt 6:3)
 • Ingen kan tjäna två herrar (Matt 6:24)
 • Kasta pärlor för svin (Matt 7:6)
 • Ulv i fårakläder (Matt 7:15)
 • Bygga sitt hus på hälleberget (Matt 7:24)
 • Hälla nytt vin i gamla läglar (Matt 9:17)
 • Skudda stoftet av sina fötter (Matt 10:14)
 • Som ett rö för vinden (Matt 11:7)
 • Det hjärtat är fullt av talar munnen (Matt 12:34)
 • Falla i god jord (Matt 13:8)
 • Ingen blir profet i sin egen stad (Matt 13:57)
 • Tidens tecken (Matt 16:3)
 • Skina som en sol (Matt 17:2)
 • I elfte timmen (Matt 20:6)
 • Gråt och tandagnisslan (Matt 22:13)
 • Många är kallade, men få är utvalda (Matt 22:14)
 • Ge kejsaren vad kejsaren tillhör (Matt 22:21)
 • Sila mygg och svälja kameler (Matt 23:34)
 • Fåvitska jungfrur (Matt 25:1-13)
 • Anden är villig, men köttet är svagt (Matt 26:41)
 • Fara i frid (Luk 2:29)
 • Falla i god jord (Luk 8:6-8)
 • Arbetaren är värd sin lön (Luk 10:7)
 • Gjuta olja i såren (Luk 10:34)
 • Slå sig för bröstet (Luk 18:13)
 • Kasta första stenen (Joh 8:7)
 • Fjällen faller från någons ögon (Apg 9:18)
 • Mörksens gärningar (Rom 13:12)
 • Allt är frid och fröjd (Rom 14:17)
 • Tron kan försätta berg (1 Kor 13:2)
 • Tro, hopp och kärlek (1 Kor 13:13)
 • Kvinnan tige i församlingen (1 Kor 14:34)
 • Gå från klarhet till klarhet (2 Kor 3:18)
 • Ta sitt förnuft till fånga (2 Kor 10:5)
 • Ha en påle i köttet (2 Kor 12:7)
 • Inte akta för rov (Fil 2:6)
 • Som en tjuv om natten (1 Tess 5:2)
 • Den som inte vill arbeta ska inte heller äta (2 Tess 3:10)
 • Roten till allt ont (1 Tim 6:10)
 • I tid och otid (2 Tim 4:2)
 • Tveeggat svärd (Heb 4:12)
 • Hålla tand för tunga (Jakob 3)
 • Gå omkring som ett rytande lejon (1 Pet 5:8)
 • Det är A och O (Upp 1:8)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Vilken bibelöversättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Hur kan någon tro på bibeln?
Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så?

Svenska bibelöversättningar
Hur många svenska bibelöversättningar har det gjorts, vad kallades de och vilka år kom de ut?

Fel och motsägelser i bibeln
Alla fel och motsägelser i bibeln visar väl klart att bibeln inte är en ofelbar Guds ord?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.