Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeln och homosexualitet

Fråga: Enligt Guds ord så får inte homosexuella leva ihop. Det är ju en synd att leva som samkönad, det är en styggelse. Det säger både bibelböckerna i GT som i NT, eller hur? (A-C.O.)

Svar: Nej, det stämmer inte. Varken bibelböckerna i GT eller NT säger att det är en synd att leva tillsammans med någon av samma kön. Guds ord säger ingenstans att homosexuella inte får leva ihop. Faktum är att Bibeln inte säger ett enda ord om homosexualitet, dvs människor med homosexuell läggning. Av bibelns alla drygt 31 000 verser är det sammanlagt inte ens tio stycken som över huvud taget nämner sex mellan personer av samma kön - och inte ett enda av dessa ställen handlar om livslånga, monogama, trogna, ömsesidiga kärleksrelationer mellan människor av samma kön, utan de handlar om hedniska orgier, perversioner, gruppvåldtäkter, prostitution, pederasti och egoistiskt utnyttjande av andra människor för den egna tillfredsställelsens skull. Och det är något som Bibeln fördömer. Det är nämligen något som står i total strid mot Guds vilja - oavsett människors sexuella läggning.

Men när det gäller samlevnad och kärlek mellan människor av samma kön säger Bibeln absolut ingenting. Det finns helt enkelt inte ett enda ord i biben som ens antyder att Gud skulle glädjas åt att förneka någon man eller kvinna - oavsett sexuell läggning - möjligheten att uppleva fysisk närhet och kärlek tillsammans med en person han eller hon älskar och vill leva sitt liv med. Det här behovet av att ge och få kärlek är grundläggande för alla människor, och det vore snarast att likna vid själslig tortyr från Guds sida om han skulle vägra någon att få uppleva det bara därför att en nyckfull natur har låtit henne födas med en annorlunda sexuell läggning.

Det finns inget i Bibeln som säger annat än att det är Guds önskan att varje människa, heterosexuell eller homosexuell, ska få leva tillsammans med någon han eller hon älskar och ta emot och ge den personen all kärlek, trohet, respekt, förtroende, förståelse, ömhet, njutning och tillfredsställelse, på det sätt de båda känner är rätt.

Gud vill att alla människor ska få evigt liv - det var därför han skapade oss. Han dömer ingen av oss för hur vi är födda eller skapta, utan för vad vi gör med de förutsättningar vi fått. Och han bedömer alla, oavsett kön, härstamning eller sexuell läggning, efter samma mall - efter hur vi följer hans vilja och lag, som Jesus fullkomnade och sammanfattade i uppmaningen till sina efterföljare att älska sina medmänniskor och behandla dem så som de själva ville bli behandlade.

Detta är grundprincipen för ett kristet liv. Det gäller alla livets områden - sport, affärer, politik, familjerelationer, kärleksrelationer och sex.

Om vi accepterar Jesus som vår Herrre i dag och låter Guds kärlek komma till uttryck i allt vi gör mot och för vår nästa, då har vi uppfyllt allt Gud begär för att vi ska få leva med Jesus som vår Herre i evigheten, vare sig vi är hetero- eller homosexuella.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Ska homosexuella stenas?
Hur kan ni kristna acceptera och följa en bibel som säger att människor som är homosexuella ska stenas till döds som straff för sin läggning?

Heterosexuella syndare
Hur ska vi kunna medverka till att människor blir frälsta om vi inte tydligt och klart fördömer homosexualitet och säger rent ut att homosexuella är syndare?

Ska homosexuella kunna gifta sig?
Finns det något ställe i Bibeln som säger att äktenskap mellan homosexuella är okej?

Homosexualitet - onaturligt och synd?
Homosexualitet är onaturligt och strider helt mot Guds ordning! Därför är det synd!

Romarbrevet och homosexualitet
Om man läser Pauli ord i Romarbrevet så kan man väl inte tveka över huruvida homosexualitet är synd?

Skapar Gud människor homosexuella?
Kan det verkligen vara möjligt att vissa människor föds med en homosexuell läggning? Skulle verkligen Gud välja att skapa människor med en läggning som är onaturlig och drar dem från honom?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.