Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur ofta skrivs bibeln om?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar hur ofta bibeln skrivs om? (M.N.)

Bibeln skrivs aldrig om - och har aldrig skrivits om. Tvärtom har man ända sedan bibeln sammanställdes (Gamla testamentet för ca 2500 år sedan, och Nya testamentet för ca 2000 år sedan) varit extremt noga med att vidta olika kontrollåtgärder för att det inte skulle kunna uppstå några ändringar i skrifterna. Bibeln anses ju av både judar och kristna vara en helig skrift som man inte på några villkor vill förändra, eftersom det vore att ändra Guds ord.

Förr i tiden, innan boktryckarkonsten uppfanns, spreds ju bibeln genom att man skrev kopior av den för hand - och i handskrivna kopior kunde det givetvis uppstå små felaktigheter. Men tack vare att det skrevs så många kopior på så många olika håll, i både judiska och kristna församlingar (och bibeln dessutom tidigt översattes till olika språk), så kan man genom att jämföra de tusentals gamla handskrifter som finns bevarade se med nästan hundraprocentig exakthet hur den första originaltexten såg ut.

Och varje gång det görs en ny översättning av bibeln till ett nytt språk - eller som när man år 2000 gjorde en ny översättning till svenska därför att språket i den gamla bibelöversättningen från 1917 blivit föråldrat och svårt att förstå - så utgår man från de allra äldsta handskrifterna, för att vara säker på att man får den riktiga ursprungliga texten.

Ett bevis på hur exakta kopiorna varit genom århundradena fick man när man i slutet av 1940-talet hittade de så kallade Dödahavsrullarna i en grotta vid Döda havet. Det var gamla skriftrullar som bland annat innehöll profeten Jesajas bok. De här rullarna hade gömts i grottorna före vår tideräknings början.

När man jämförde Jesajarullen med de äldsta bevarade kopiorna av Jesajas bok man dittills hittat (från ca 1000-talet) kunde man se att skillnaderna var extremt små - stavningar av ord och grammatisk uppbyggnad, men ingenting som förändrade innehållet i texten - trots att det handlade om tusen år av kopieringar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Var finns originalbibeln?
Var kan man läsa original bibeln? Att bibeln har översatts till moderna språk, har ju gjort att dom som har översatt har tolkat saker och ting åt oss istället för att vi ska tolka bibeln själva.

Vilka skrifter godkände kyrkan?
Jag undrar vilka kriterierna var när man slutgiltigt beslutade vilka skrifter som skulle ingå i Nya testamentet.

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Jag vore intresserad av att få veta vilka böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes. Finns det någon sådan förteckning?

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför. Kommentar?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.