Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem delade in bibeln i verser?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Bibelns böcker kan ju knappast ha skrivits indelade i numrerade verser. När började man strukturera upp böckerna på det viset och vem eller vilka gjorde det? (K.J.)

Systemet med att dela in bibeln i kapitel och verser är av förhållandevis sent datum. Bibelns ursprungliga författare gjorde inga indelningar av texterna över huvud taget, utan det gjordes flera århundraden senare.

Det första försöket att dela upp den heliga skriften gjorde judarna efter den babyloniska fångenskapen, då de delade in skriftrullarna i stycken. Och under perioden år 500-900 åstadkom masoreterna, Baalei Ha-massora, en form av versindelning i de hebreiska skrifterna genom markering av versslut. Detta var emellertid system som skilde sig helt från det som vi hittar i våra biblar i dag.

Det var först på 1200-talet som dels ärkebiskop Stephen Langton (död år 1228) i Cambridge, dels en kardinal Hugo (som arbetade med att sammanställa en konkordans till den latinska vulgataversionen av bibeln) utarbetade den kapitelindelning som vi är bekanta med i dag. Och på mitten av 1400-talet delade så juden Mordecai Nathan och en annan lärd vid namn Athias in det hebreiska Gamla testamentet i verser.

Då det gäller Nya testamentet var det dock inte förrän år 1551 som det delades in på samma sätt i numrerade verser av den engelske boktryckaren Robert Etienne (Stephens) i hans fjärde upplaga av NT:s grekiska text. År 1555 publicerade han slutligen sin utgåva av den latinska bibelöversättningen, Versio Vulgata - den första kompletta bibeln med den nuvarande kapitel- och versindelningen.

(Det innebar att de första reformationsbiblarna i Tyskland och Norden hade kapitelindelning men saknade versindelning.)

Systemet är emellertid inte perfekt. På vissa ställen är Stephens indelningar felaktiga och bryter av mitt i ett sammanhang. På grund av dessa brister har ett nytt system, där versmarkeringar (siffror) kompletteras med en uppdelning i "vanliga" stycken, införts i många nya bibelöversättningar. Det gör det ofta lättare att läsa och få grepp om ett visst ämne.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Har man ändrat i Guds ord?
I den gamla versionen av bibeln står det vissa exempel för vilka straff som är lämpliga för olika brott. (Till exempel så är straffen värre för kvinnor och homosexuella ska straffas med stening.) Men i Bibel 2000 står det bara att det är olämpligt eller nåt i den stilen. Är det inte fel att ändra i Guds text.

Svenska bibelöversättningar
Hur många svenska bibelöversättningar har det gjorts, vad kallades de och vilka år kom de ut?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Byxbibeln
Jag läste en gång i en Bibel att Gud tillvekade långa byxer till Adam och Eva och att den Bibeln kom att kallas 'byxbibeln'. Vet du vilken det är?

Vad betyder ordet 'bibeln'?
En kompis till mig hade fått en fråga om vad namnet Bibel egentligen betyder. Finns det något svar på det?

Vilken bibelöversättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.