Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeln och församlingen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Övertygelsen om att Messias hade kommit betydde inte att man lämnade den judiska församlingsgemenskapen.

Fråga: Jag har fått frågan om man behöver tillhöra en församling när man är kristen. Jag har svarat att det är det bästa, att det är som en familj och att gemenskapen är viktig och att vi har omsorg om varandra. Men vad säger bibeln om just församlingen, om församlingsbildande? (G.S.)

På Jesu tid och där tron på Messias/Kristus uppstod var ett land av judar. Alla judar tillhörde den judiska församlingen (på samma sätt som alla svenskar tidigare tillhörde någon församling i Svenska kyrkan). I och med att några av dessa övertygades om att Jesus var Messias, slöt de sig samman för att vänta på hans återkomst. Det betydde inte att de tog avstånd från judendomen, utan bara att de höll ihop.

När de begav sig ut till andra judiska kolonier och berättade att Messias hade kommit, blev resultatet detsamma där. De som trodde att detta var sant, slöt sig samman och bildade grupper i den stora "judiska församlingen". Man skulle kanske kunna likna det vid små "föreningar" där man läste och studerade skriften och till exempel försökte hitta ställen i Gamla testamentet som talade om Messias. Man märker t ex tydligt på Matteus evangelium hur han tar fram den ena gammaltestamentliga profetian efter den andra för att visa hur Jesu liv och död överensstämmer med profetorna om Messias. Detta material använde man sedan för att försöka få fler att inse att Jesus var den Messias som profeterna sagt skulle komma.

Men den övertygelsen, och det faktum att man var förenade i övertygelsen om att Messias hade kommit, betydde inte att man lämnade den judiska församlingsgemenskapen. Man fortsatte att gå i den judiska synagogan precis som tidigare och fortsatte att vara en självklar del av det judiska samhället. Den tro man hade på att Messias hade kommit - precis som profeterna utlovat - var inte någon ny religion, utan tvärtom en bekräftelse på att den tro man redan hade var sann.

Bibeln säger alltså inget om att man "bör" bilda församlingar, utan den berättar hur församlingarna helt naturligt uppstod och hur man försökte organisera de här grupperna av troende på ett fungerande sätt. Apostlarna ger sina rekommendationer i brev till de olika messianska grupperna, men de var säkert uppbyggda på olika sätt, allt beroende på antal medlemmar, ekonomi (om de bestod av många fattiga), missionsverksamhet etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Det finns ju en mängd olika kyrkor, katolska och protestantiska, Svenska kyrkan och frikyrkor av alla slag. Hur kan man veta vilken kyrka som är den 'riktiga', alltså den som Jesus startade en gång i tiden? För nån måste väl vara det, eller hur?

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är nämligen en organisation som består uteslutande av människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Kristen utan kyrka
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.