Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför ska de som kan se bli blinda?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ingen människa kan klandras för vad hon förstår eller inte förstår, tror eller inte tror.

Fråga: I Johannesevangeliet säger Jesus på ett ställe att han har kommit "för att de som ser skall bli blinda". Kan du förklara vad han menar med det? (R.A.)

I det judiska samhället på Jesu tid - liksom i vårt samhälle i dag - fanns det många människor som var okunniga och dåligt insatta i Guds ord. De hade naturligtvis växt upp med gudstron, och den fanns hela tiden där i bakgrunden i deras liv i form av regler och ritualer, religiösa ceremonier och bestämmelser av olika slag. Men deras egna kunskaper - mer än vad de fått lära sig av de skriftkunniga - var det inte mycket bevänt med. Jesus kallade dem för "blinda" eller "de som inte ser".

Det var naturligtvis inget de kunde klandras för - lika lite som den fysiskt blinde mannen som Jesus nyss botat kunde klandras för att han var blind. Ingen människa kan klandras för vad hon förstår eller inte förstår, tror eller inte tror. Det var bara en naturlig följd av deras uppväxt och miljö och den religiösa undervisning de fått under hela sitt liv.

Så fanns det en annan kategori - de visa och kloka, de högt utbildade, de skriftlärda och fariseerna, de som hade tillgång till skriftrullarna med Moses, profeternas, Salomos och Davids ord. Det var män som hade ägnat hela livet åt att studera de heliga skrifterna, som själva tagit del av sina företrädares och lärares tolkningar och traditioner och som visste allt som de gammaltestamentliga profeterna hade sagt om den kommande Messias och om hur han skulle fullkomna och förverkliga de löften som Gud en gång hade gett till folkets förfader, Abraham.

Deras främsta intresse var att debattera skriften, diskutera tolkningar - och kritisera och döma och fördöma alla som var och tänkte annorlunda än de själva. (Inte heller dessa "skriftlärda" var något unikt för det judiska samhället på Jesu tid. De finns också i vårt samhälle i dag. Vi behöver bara slå upp en tidning för att möta människor som med bibeln som tillhygge dömer och fördömer...) Det var dem som Jesus kallade "de som ser" - de som hade tillgång till, och såg, Guds ord.

Jesus sa vid många tillfällen att det inte var hans uppgift att döma någon, att han inte kommit hit för att döma, men likväl kom han "till en dom". Resultatet av hans ord och hans verksamhet blev nämligen ofrånkomligen en dom för alla som kom i kontakt med honom. Genom sin reaktion avslöjade och dömde de sig själva.

För de människor som var beredda att erkänna sin egen okunnighet och som sökte kunskap, för dem som var villiga att lyssna och försöka förstå, blev resultatet att deras "blindhet" försvann. Plötsligt såg de - plötsligt insåg de att den man som stod framför dem var den Messias som profeterna talat om, den man som Gud utsett till hela världens konung. Och de inte bara såg, utan de ville se mer. De ville lyssna mer och förstå mer.

Men för de välutbildade, de visa och kloka, de skriftkunniga, de skriftlärde och fariseerna, blev resultatet ett annat. De var så säkra på sin egen upphöjdhet över "det okunniga folket", så fastlåsta i sina tolkningar av de gamla texterna, så inrotade i sina egna utläggningar av de heliga skrifterna och Guds lag, att de omöjligt kunde tänka sig ha fel. De "visste" att den där Y'shua uppifrån Galileen inte kunde ha något att lära dem. Den där galileiske snickaren hade inte studerat för någon av de namnkunniga skriftlärde, så hur skulle han kunna undervisa dem om Guds vilja? Och blotta idén att han skulle vara Messias - den kommande krigarkonungen som skulle befria judarna och göra dem till ett mäktigt folk igen - var ju helt absurd.

Dessutom utgjorde Jesu förkunnelse en både direkt och indirekt kritik just av deras eget sätt att se på religionen, och det gjorde dem mer och mer fientligt inställda till honom. Deras självgodhet gjorde att de vägrade lyssna till hans ord. De kunde över huvud taget inte tänka sig att de kunde ha fel. De visste att de var rättfärdiga - de följde ju lagen till punkt och pricka - och de tackade Gud för sin egen rättfärdighet. De behövde inte lyssna på någon. Och därmed blev de också blinda för sanningen.

Guds ord fungerar likadant i dag!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Väljer vi om vi ska tro?
Det eviga livet är inte en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal, utan att det är syftet med varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp.

Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.

Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om man enligt Nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna?

Får Nero en andra chans?
Kommer människor som Nero, som lät kristna brännas på bål, att få en andra chans till himlen?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.