Följ Bibelfrågan på Facebook

Ska vi bli gudar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud beslutade sig redan från början att skapa sin avbild. Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser.

Fråga: Kommer vi att bli gudar då vi kommer till himlen? Precis som vår Far är nu? Innebär det att vi efter uppståndelsens dag kommer att kunna skapa nya världar och ge liv åt ännu ett nytt evangelium och om vi vill, ge vårt liv på ett nytt Golgata för dem som vi har skapat? (M.T.)

Nej, vi kommer inte att bli gudar. Däremot är det oerhört viktigt att inte glömma bort det som Bibeln säger om att vi efter uppståndelsen kommer att ha nått det mål som Gud satte upp för oss redan vid skapelsen, nämligen att vi skulle bli "lika honom". (Den bakgrunden är avgörande om vi verkligen ska förstå varför vi lever, varför Gud tillåter ondskan i världen etc etc.)

Vad Bibeln säger är alltså att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser (1 Joh 3:2). Då blir vi Guds barn på allvar.

Men vi kommer inte att bli några gudar (det finns bara en Gud) och vi kommer inte att bli jämlika vår Far, utan som hans barn kommer vi alltid att ha en "underordnad" ställning i förhållande till honom. (Vi måste komma ihåg att "lika" och "jämlika" inte är synonyma begrepp.)

Däremot kommer vi, i egenskap av Guds barn (en del av Guds familj), att stå "över änglarna" och till och med döma änglar (1 Kor 6:3).

Vad vi sedan kommer att syssla med som evighetsvarelser är något vi bara kan spekulera över, men en evighet med harpospel skulle nog bli ganska långtråkig. Eftersom kreativitet och skapande är ett par av Guds främsta egenskaper (och det tycks ju även vara några av jordemänniskans främsta egenskaper), så kan jag mycket väl tänka mig att vi - när vi tillsammans med Jesus har ärvt "alltet", grekiska kosmos (Rom 8:17) - på något sätt kommer att vara delaktiga i Guds eviga fortsatta skapelseverk.

Kanske fortsätter Gud att skapa andra livsformer i andra världar, utan att för den skulle ge någon av dem potentialen att bli lik honom själv (liksom han fyllt jorden med miljoner olika arter varav bara en enda är avsedd att bli hans avbild) - och kanske vi kommer att spela en liknande roll där som änglarna har gjort här på jorden under hela mänsklighetens historia. Det är något Bibeln inte säger någonting om, eftersom den handlar om vårt liv som människor här på jorden nu och under den närmaste framtiden (som ju bara är en liten parentes i evigheten, både i fråga om tid och rum).

Och även om Gud skulle vilja ha fler "likar" finns det ingen anledning att sådana (hypotetiska) fortsatta "avbildsskapelser" skulle kräva nya evangelier och nya Golgatan på andra planeter. Hela denna åtgärd var ju en engångsföreteelse, som enbart berodde på att Guds blivande avbild just här, på jorden, lät sig förledas av Satan att bryta mot Guds vilja. Efter tusenårsriket är Satan satt ur spel för all framtid, och att historien skulle upprepa sig i andra delar av universum måste väl betraktas som osannolikt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför finns det krig i världen?
Varför skapade inte Gud oss människor goda så att vi inte krigade och förstörde utan såg till så att ingen behövde svälta istället?

Uppror i himlen?
Hur ska Gud kunna förhindra att vi gör uppror mot honom i himlen, på samma sätt som vi gör här och på samma sätt som Satan gjorde en gång?

Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Var det änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'?

Lidande och ondska
Ondska är ett moraliskt begrepp och följaktligen helt förbehållet varelser som besitter förmågan att tänka i moraliska termer, att fundera över huruvida en viss handling är moraliskt rätt eller fel.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.