Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu besök i Jeriko

Bibelfrågan: Frågor och svar

Markus kan ha redigerat och skrivit om sin berättelse om Jesu liv många gånger innan han 'publicerade' den.

Fråga: Jag sneglade lite på Mark 10:46. Jag tycker det verkar lite konstigt att Jesus kom till staden och sedan förtäljer författaren ingenting om vad han gör där, utan han lämnar den direkt. Har du några förslag på vad som kan ha hänt? Kan en bit text redigerats bort? (O.A)

Det finns inget som tyder på att någon skulle ha redigerat bort något stycke av texten i Markus evangelium. Däremot kan naturligtvis Markus själv ha redigerat och skrivit om sin berättelse om Jesu liv många gånger innan han "publicerade" den.

Men i övrigt så behöver det inte ha stått något om Jesu besök i Jeriko, av den enkla anledningen att inget speciellt inträffade där. Som framgår av Mark 13:32 var Jesus och hans följeslagare vid det här tillfället på väg till fots till Jerusalem (Luk 18:31). På vägen dit passerade de genom Jeriko som låg två och en halv mil från Jerusalem. De hade således inget ärende till Jeriko, utan måste bara genom staden för att komma vidare. Det var när de just hade kommit igenom staden som de träffade på den blinde Bartimeus ben Timeus som satt vid vägen utanför stadsporten och tiggde.

Stadsportarna var ställen där sjuka och fattiga ofta satt och tiggde, eftersom alla som var på genomresa - eller som skulle till och från staden - måste passera stadsportarna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Evangelisten Markus
Vem var mannen som skrev Markus evangelium? När levde han och vad gjorde han mer?

Skrevs evangelierna efter år 70?
En bok jag läst säger att eftersom alla fyra evangelieförfattarna låter Jesus tala om templets kommande förstörelse så måste de ha känt till denna händelse som inträffade år 70 i samband med det judisk-romerska kriget. Alltså måste evangelierna ha skrivits efter år 70. Jag bifogar ett kapitel ur boken. Hur kommenterar du det?

Är Markusevangeliet baserat på Josefus verk?
Samtida personer, som stod Markus nära, uppger att han skrev sitt evangelium på uppdrag av den kristna församlingen i Rom i samband med att han själv vistades där på 60-talet.

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.