Följ Bibelfrågan på Facebook

Evigt liv trots blodbyte?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns inte ett enda ord i bibeln som säger att en människa som fått en blodtransfusion inte skulle kiunna få evigt liv.

Fråga: När jag föddes var min föräldrar tvungna att ta beslutet att byta blod på mig. Jag har plågats hela mitt 38-åriga liv med detta. Varför gjorde dom det? För genom Guds vänner så är jag inte berättigad till att komma till min Faders hus den dag jag dör. Kan du besvara min fråga och var i den Heliga bok står det att jag inte får komma till paradiset efter min död? (G.)

Du har plågats med din oro 38 år för länge och helt i onödan...

För det första är det naturligtvis så att ingen människa är ansvarig för vad någon annan (föräldrar, syskon, släktingar etc) gör.

Så även om det skulle ha varit fel enligt Guds vilja att ge dig blod vid födseln, så är det inget som du hade behövt ta konsekvensen av (mer än rent fysiskt, ifall det hade inträffat något vid själva blodöverföringen eller om blodet hade varit smittat på något sätt). Och den som isåfall kunde klandrats för det är den som tagit initiativet till eller utfört blodbytet. Inte du.

Men i det här fallet behöver ingen klandras, för det finns inte ett enda ord i bibeln som säger att det skulle strida mot Guds vilja att rädda sitt barn med hjälp av ett blodbyte. Det finns inte heller ett enda ord i bibeln som säger att en människa som fått en blodtransfusion inte skulle få komma till Gud. Jesus säger själv att:

"var och en som tror på honom kommer inte att förgås utan får evigt liv!" (Joh 3:16)

Det löftet har inga undantag. Det gäller alla människor. Oavsett om någon av kärlek räddade vårt liv genom ett blodbyte vid födseln eller ej...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Organdonation
Jag undrar hur tron ställer sig till organdonation.

Är det rätt att ge blod?
Vissa kristna vägrar ju ta emot blodtransfusioner därför att Bibeln säger att själen finns i blodet. Är det då fel att vara blodgivare?

Vad är synd?
Synd är ett viktigt begrepp inom den kristna tron, men vad är synd egentligen? Det finns så mycket som en del menar är synd, medan andra menar att det inte alls är det? Går det att på något sätt utröna ur bibeln vad Jesus och apostlarna menade när de talade om synd?

Den oförlåtliga synden mot den heliga anden
Vad är synd mot Helig Ande och om så har skett - är man för evigt fördömd?

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Jehovas vittnen och blodet
Jag undrar varför Jehovas vittnen är emot blodtransfusioner?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.