Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur kan Jesu död ge evigt liv?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tack vare att Jesus som fysisk människa levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått.

Fråga: Det sägs ju att vi blir fria från våra synder genom Jesu blod och att vi får evigt liv därför att Jesus dog för vår skull. Vad innebär det? Hur är det möjligt? (U.G.)

Jesu död på korset är själva kärnan i hela Guds frälsningsverk (eller "räddningsprojekt", som det kanske skulle kunna sägas på modern svenska) och det finns mängder av bibelställen som talar om hur Jesus dog för att göra oss fria från våra synder och öppna vägen till det eviga livet. Här är några av dem:

"Guds församling som han har köpt med sitt eget blod" (Apg 20:28)

"När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod..." (Rom 5:9)

"Kristus dog för våra synder enligt skrifterna" (1 Kor 15:3)

"Genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser" (Ef 1:7)

"Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom..." (Kol 1:19-20)

"... så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder..." (Hebr 9:28)

"Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting... som ni blev friköpta... utan med Kristi dyrbara blod" (1 Pet 1:18-19)

"... blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd" (1 Joh 1:7)

"Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod..." (Upp 1:5)

Men hur kan då Jesu död ge oss liv?

Jo, tack vare att Jesus levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått, eller "fötts ifrån de döda" (Kol 1:18), fötts till fullkomlighet, som Paulus uttrycker det.

Tack vare att Jesus levde ett liv utan synd kunde han dö som människa, men likväl bevara sitt liv och uppstå för att kunna ge livet vidare till varje människa som vill följa honom. (Om han syndat, skulle hans död bara ha varit den oundvikliga konsekvensen av hans egen synd - precis som Adams död.)

Tack vare att Jesus levde ett liv utan synd kunde han uppstå till evigt liv (så som den ursprunglige Adam skulle ha gjort, om han inte förbrutit sig mot Guds vilja) och bli den "förstfödde av många bröder" (Rom 8:29), de "Guds avbilder" som Gud ända sedan begynnelsen avsett att skapa.

Tack vare att Jesus levde ett liv utan synd - och därmed kunde uppstå - kan han också börja leva i oss och genom oss (Gal 3:20, Rom 5:5 och Rom 8:9).

"Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv" (1 Kor 15:45)

När vi överlämnar oss till Kristus, när vi medvetet tar ställning och väljer att följa honom, accepterar att han offrat sitt liv för vår skull och vänder synden ryggen, får vi hans ande, Guds ande, den heliga anden, inom oss (Luk 11:13, Apg 2:38 och Gal 4:6) - den ande som ger liv, som levandegör (Rom 8:10), och hjälper oss att följa Guds vilja och leva så som Jesus gjorde.

Och om vi har Kristi ande inom oss när vi dör, så kommer vi att uppstå till evigt, andligt liv (Rom 8:11 och 1 Kor 15:51-53) som Guds sanna avbilder, lika honom (1 Joh 3:2), "födda på nytt" som Guds söner och döttrar (Rom 8:14).

Då, när vi liksom Jesus har "fötts ifrån de döda", fötts på nytt av ande och blivit ande (Joh 3:6) kan vi inte längre synda (1 Joh 3:9), därför att vi själva har valt att följa Gud och vänt oss bort från synden, kämpat mot synden och med Guds hjälp besegrat synden - precis som Jesus gjorde. Därför kommer vi också att tillsammans med Kristus få regera över jorden och se den förvandlad till ett paradis, Guds rike på jorden, så som Adam och hans efterkommande redan i tidernas begynnelse skulle ha fått göra - om de valt att följa Guds vilja.

Då kommer hela Guds syfte med mänskligheten att ha förverkligats.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Predestinationsläran
Predestinationsläran är läran om att Gud redan på förhand har bestämt varje människas eviga öde

Ska människan bli lik Gud?
Var syftet med människan att hon skulle bruka och vårda skapelsen och lyda Gud, inte att hon skulle bli som Gud och ha kunskap om gott och ont?

Är allt levande Guds avbild?
Varför behövde Gud göra en avbild av sig själv om han lever i allt? Isåfall finns ju hans avbild överallt!

Väljer vi om vi ska tro?
Det eviga livet är inte en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal, utan att det är syftet med varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp.

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.