Följ Bibelfrågan på Facebook

Boskapen i Moseboken

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns ingen anledning att tro att inte egypterna skulle ha haft tillräckligt med djur för att kunna förfölja de flyende israeliterna.

Fråga: I 2 Mosebok berättas om hur boskapen i Egypten dog. Bibeln säger först att all egyptisk boskap dog, andra gången fick de pest och tredje gången dog alla förstfödda djur. Hur kunde då egyptierna med hästar jaga Moses och folket? (Z.C.)

Pesten som det berättas om i 2 Mos 9:3-6 drabbade som framgår av vers 3 endast boskapen som befann sig ute på fälten. Den boskap och alla de last-, rid- och dragdjur som fanns i ladugårdar, inhägnader etc blev inte sjuka. Den egyptiska arméns hästar tillhörde naturligtvis den kategori av djur som hölls i stallar och inhägnader och de var följaktligen skyddade mot smittor som cirkulerade bland fritt kringströvande djur.

När hudbölderna senare uppträdde (2 Mos 9:10) på både människor och djur - hur många djur som insjuknade framgår inte - kan även en del av dessa "skyddade" djur ha drabbats, liksom en del av de djur som nu gick i fritt bete. Man kan tänka sig att de egyptiska boskapsägarna som förlorat sina djur under pestepidemin ganska snart sett till att ersätta sina döda djur med andra, som lämpligen torde ha hämtats från de hebreiska "slavarnas" hjordar. Oavsett hur många djur som nu drabbades av bölderna, så finns det inget i berättelsen som tyder på att dessa bölder skulle ha varit av något allvarligare slag.

(Det är dessutom viktigt att nämna att grundtexten använder två olika ord i de här två verserna. I 2 Mos 9:6 används det hebreiska ordet mikne som betyder "djur man äger", dvs boskap. 2 Mos 9:10 har däremot ordet behema som betyder "fyrbent djur" rent allmänt, dvs både tama och vilda djur.)

2 Mos 12:12 berättar slutligen att alla förstfödda djur (dvs några procent av all boskap) dog. Här drabbades naturligtvis även några procent av de hästar som tillhörde den egyptiska armén, men det finns ingen anledning att tro att man inte skulle ha haft tillräckligt med djur för att kunna förfölja de flyende israeliterna både med ridande soldater och hästdragna stridsvagnar, så som det berättas i 2 Mos 14:9.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Israeliternas slaveri i Egypten
Egyptiska skrifter visar att slavsystemet var omfattande och att trälar och tvångsarbetare främst utgjordes av icke-egyptier - invandrare och krigsfångar.

Vad hände med farao efter israeliternas flykt?
Vilken farao var det som regerade i Egypten när Moses hjälpte Israels folk att fly från slaveriet och vad hände med honom efter uttåget och händelsen vid Röda havet?

Israels slaveri i Egypten
Den första tiden i Egypten var gynnsam för de hebreiska invandrarna, men med tiden började främlingsfientligheten göra sig märkbar och förhållandena för israeliterna blev allt svårare.

Gamla testamentet och Torah
Är Gamla Testamentet och Torah samma sak? Har judarna några fler heliga skrifter?

Har man ändrat i Guds ord?
De äldsta bevarade hebreiska manuskripten utgör fortfarande utgångspunkten för alla översättningar, och det är följaktligen helt omöjligt att göra några ändringar i bibeln.

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.