Följ Bibelfrågan på Facebook

Kan djävulen bota sjukdomar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Olika människor sätter olika etiketter på denna läkande kraft, allt beroende på var i världen man är född, vilken religion man tillhör, vilken uppfostran man har fått, etc.

Fråga: Säger bibeln något om huruvida djävulen kan ge människor kraft att bota sjukdomar genom healing och så vidare eller om det är Gud som gör det? (R-M.E.)

Hälsa är ett annat uttryck för att hela kroppen är i balans och fungerar harmoniskt - så som Skaparen en gång avsett att den ska fungera. Sjukdom är ett resultat av onda, nedbrytande, förhärjande krafter som har rubbat att denna kroppsliga eller själsliga balans, denna harmoni. När denna balans återställs och människan blir frisk - om det så bara handlar om en förkylning - så är det alltid Guds upprätthållande, livgivande och livsfrämjande kraft som har verkat. Oavsett vad vi kallar den. Den enda kraft som kan läka, lindra och bota är Guds kraft.

Det finns inte ett enda exempel i Bibeln på att djävulen eller några onda andar har gjort någon människa frisk. Som Jesus påpekade när han blev anklagad för att bota sjuka med djävulens hjälp:

"Hur kan Satan driva ut Satan?" (Mark 3:23)

Däremot sätter olika människor olika etiketter på denna kraft, allt beroende på var i världen man är född, vilken religion man tillhör, vilken uppfostran man har fått etc etc. Deras egna tolkningar och förklaringar - hur uppriktiga, ärliga och övertyga(n)de de än må vara - kan vara helt felaktiga.

En människa som är född och uppvuxen i Nya Guineas djungler säger att det är Trädandens kraft som har botat, en afrikansk medicinman tror att det är förfädernas andar som ingriper, en indian är övertygad om att det är "den store Anden, Manitou" som har sänt sin läkande kraft, en "newageare" talar kanske om den Högsta kosmiska kraften", en arab eller jude tackar Allah respektive Elohim för att han återfått hälsan, osv - och en kristen gläds åt att Gud har har gjort henne eller honom frisk igen.

Men enligt bibeln är det alltid samma gudomliga kraft - oavsett vad människor med olika religioner och på olika språk må kalla den - därför att det bara finns en enda kraft som kan bota.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristnas syn på sjukdom, vård och omsorg
Hur ser ni kristna på hälsa, sjukdom, vård och omsorg?

Är sjukdomar ett Guds straff?
Kan man utifrån 5 Mos 28:21-27 tala om specifika sjukdomar, exempelvis reumatism i vers 22?

Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka?

Lidande och ondska
Ondska är ett moraliskt begrepp och följaktligen helt förbehållet varelser som besitter förmågan att tänka i moraliska termer, att fundera över huruvida en viss handling är moraliskt rätt eller fel.

Läkare på Jesu tid
Lukas, som skrev ett av evangelierna i bibeln, var ju läkare. Hur stod det egentligen till med de medicinska kunskaperna på Jesu tid?

Är healing synd?
Säger bibeln att det är synd att hålla på med healing - den här sortens olika terapier där man påstår sig använda olika energier och till exempel påverka kroppen med hjälp av kristaller?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.