Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka lagar uppmuntrade Jesus sina åhörare att bryta mot?

Fråga: I ditt svar om varför Jesus greps när han greps skriver du att "han uppmuntrade sina åhörare att bryta mot den judiska lagens föreskrifter". Vilka judiska föreskrifter var dessa? (T.D.)

Svar: Det här stycket i svaret om varför Jesus greps beskriver hur de judiska makthavarna uppfattade hans verksamhet och hur de tänkte och resonerade.

Jesus hade många gånger och i många sammanhang sagt till sina åhörare att: "Ni vet att det är sagt (si och så), men jag säger er..." Därmed hade han alltså opponerat sig mot de skriftlärdas (dvs juristernas) tolkningar av lagen och undervisat om hur den enligt honom skulle tolkas. Till exempel vad det gällde förbudet mot att bota sjuka på sabbaten, lagen om skilsmässor, renhetslagarna, edsavläggelse, osv. I exempelvis Matteus 23 kan du läsa om hans kritik mot de lagkloka och mot fariséerna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns syn på våldtäkt
Vi gör ett skolarbete och undrar vad bibeln anser om våldtäkt?

Dödsstraff på Bibelns tid
I 3 Mos 21:9 står att 'om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon skall brännas'. Var straffet så hårt för prostitution för en prästs dotter? Kan det anses som brutalt?

De kristna och Bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, eftersom Jesus gav det ultimata offret.

Bud en jude måste lyda
Hur många var buden en jude måste lyda på Jesu tid? Har hört 615, är det rätt antal? Hur många kom ur den egentliga Toran i Bibeln (de fem Moseböckerna) och hur många kom från den muntliga Toran

Gäller allt i Gamla testamentet?
Gäller alla bibelord i GT även för oss kristna i dag? Själv tror jag inte det.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.