Följ Bibelfrågan på Facebook

Buddha och Jesus - likheter och olikheter

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ingen av dem startade någon religion. Det var bådas efterföljare som kom att förvandla deras liv och lära till nya religioner.

Fråga: Jag håller på att skriva en jämförelse mellan Buddah och Jesus i min religionsklass. Jag har kört fast lite och skulle vilja veta vad ni säger om saken. Olikheter och likheter dessa emellan. Tacksam för svar snarast, jag har kört fast!!! (C.)

Att göra jämförelser av det slaget är väldigt svårt, särskilt när det gäller två personer som är så helt olika. Det är ungefär som att jämföra Picasso och Lillbabs eller Göran Persson och påven...

Buddha var indier - Jesus var jude (från Galileen).

Buddhas religiösa bakgrund är okänd - Jesus tillhörde judendomen (levde och dog som jude).

Buddha var inte gudomlig - Jesus var Gud född i mänsklig kropp.

Buddha trodde inte på någon gud - Jesus förklarade att han var ett med Gud.

Buddha var filosof - Jesus jobbade som snickare.

Buddha var verksam i 80 år - Jesu verksamhet varade i tre och ett halvt år.

Buddha lärde att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet i återfödelsernas kretslopp - Jesus lärde att människan är skapad som fysisk varelse för att i en första etapp leva i den här världen och (genom att acceptera att följa Gud) slutligen bli förvandlad eller uppstå till Guds avbild.

Buddha lärde att människans mål är nirvana, dvs totalt utslocknande - Jesus lärde att människans mål är evigt liv (dvs frälsning, räddning undan evig död).

Om man ska se på likheterna så är det väl att ingen av dem startade någon religion. Buddha undervisade i en livsfilosofi, och Jesus utvecklade den judiska religionen som han själv tillhörde. Det var bådas efterföljare som kom att förvandla deras liv och lära till nya religioner.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför är kristna så negativa mot andra religioner?
Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro.

Är bibelns berättelser bara plagit?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?

Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?
Inom den egyptiska religionen fanns det bilder av Isis med Horus i famnen som var slående lika bilderna av Maria med Jesus i famnen.

Hur många tror på bibeln?
Hur många som tror på bibeln vet nog ingen, men det är bara de kristna som har hela bibeln som sin heliga skrift.

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? Kommer religionen/religionerna att överleva?

Är kristendomen den största religionen?
Den religion som har den största spridningen i världen är utan tvekan kristendomen, i alla dess olika former.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.