Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur var buden fördelade på lagens tavlor?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad som gör det förvirrande är att den kristna kyrkan slog ihop bud 1 och 2 och i stället delade på bud nummer 10.

Fråga: Jag bara undrar hur det ligger till med buden egentligen? Jag läser i ett svar om de tio buden att de första tre skrevs på en tavla och de andra sju på den andra tavlan. Men när jag läser i min Bibel, finner jag fyra på den första och sex på den andra! Var ligger felet? (T.A.)

Det står ingenstans i Bibeln hur de tio budorden var fördelade på de två stentavlorna. Ett vanligt antagande är dock att de bud som handlar om vår relation till Gud stod på en tavla, medan de som handlar om vår relation till varandra stod på den andra tavlan.

Att resultatet kan bli 4 - 6 eller 3 - 7 beror på hur man uppfattar de inledande buden. Om vi ser på 5 Mosebok 5 så är den traditionella judiska uppdelningen av buden sådan att uppmaningen att bara ha en Gud är det första budet och förbudet mot avgudabilder är det andra budet. Det tredje budet blir då förbudet mot missbruk av Guds namn och det fjärde budet blir sabbatsbudet.

Detta är den ursprungliga uppdelningen, och den skulle då innebära att det var dessa fyra bud (som berör vår relation till Gud) som stod på den ena tavlan, medan resterande sex stod på den andra.

Vad som gör det förvirrande är att den kristna kyrkan längre fram slog ihop uppmaningen att ha en Gud och att inte tillbe avgudabilder och kallade detta för det första budet. Det andra budet blev då förbudet mot missbruk av Guds namn, medan sabbatsbudet blev det tredje budet.

Plötsligt hade då de bud som berör vår relation till Gud blivit tre - och för att summan ändå skulle bli tio delade man i stället upp det sista budet i två bud, och det innebar då att det på "den andra tavlan" fanns sju bud.

Innehållsmässigt har alltså ingen förändring sett. Det är samma text, ingenting är borttaget eller flyttat. Enda skillnaden är att man ändrade uppdelningen och numreringen. Och därmed den tänkta fördelningen på stentavlorna från 4-6 till 3-7...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Vilka är 'Tio Guds bud'?
Jag skulle vilja ha mer information om de tio budorden. Vilka är de?

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Var finns stentavlorna med tio Guds bud?
Min 10 åriga son har frågat mig angående stentavlorna med de tio budorden, om de har hittats och var de i så fall finns förvarade någonstans? Hans lärare trodde att de hade krossats.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.