Följ Bibelfrågan på Facebook

Var celibat förbjudet på Jesu tid?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har just läst boken da Vinci Koden där en av figurerna säger följande: Jesus var jude. En fader till judisk pojke hade till uppgift att se till att pojken blev gift. Enligt judisk lag var det på den tiden förbjudet att leva i celibat för en jude. OM detta stämmer, hur kan då bibeln påstå att Jesus levde i celibat? Var Jesus en sådan rebell? Hade Gud någon gång, enlig bibeln, sagt att Jesus skulle leva i celibat, och i så fall varför? (A.N.)

"Da Vinci-koden" är en roman. Många av detaljerna i boken är "skapade" för att bokens intrig ska fungera. De är alltså en del av romanen, på samma sätt som olika "vetenskapliga data" i en science fiction-roman också är en del av själva romanen, skapade av författaren för att ge romanen en autentisk prägel. Många av de "fakta" som förekommer i "Da Vinci-koden" är således inga verkliga fakta utan författarens egna konstruktioner, även om de i boken uttalas av experter (som ju själva också bara är påhittade figurer och en del av romanen).

Själva grundidén är inte Dan Browns (den har förekommit i många pseudovetenskapliga och esoteriska böcker), men han har använt den på samma sätt som de som skrev manusen till filmerna Stigma, Kristi sista frestelse, Jakten på den försvunna skatten etc etc. Man blandar fakta och fantasi och väver in det i en spännande och fantasieggande hypotes...

Man skulle med samma metod kunna hävda att Jesus i själva verket var en besökare från en annan planet (det finns böcker som påstår det också), att de lysande molnen var rymdfarkoster, att Jesu förmåga att bota och gå på vattnet berodde på utomjordiska kunskaper om naturen och gravitationen etc etc - och att tyvärr alla skrifter som bevisade detta har förstörts av katolska kyrkan. En annan populär tanke (som också förekommit i romaner) är att Jesus under "de tysta åren" fram tills han började sin offentliga verksamhet befann sig i Indien där han lärde sig magiska konster som han sedan använde - och att alla bevis tyvärr är borta. Och så vidare.

När det gäller Jesu civilstånd så påstår bibeln inte alls att han var ogift. Inte heller står det någonstans att Gud sagt att han skulle leva i celibat.

Att man tror att han var ogift beror främst på att det inte någonstans i de äldsta skrifter som författades inom den första Jesustroende judiska församlingen finns någon antydan om att han skulle ha varit gift. Ingenstans i några skrifter från församlingens första tid - varken i brev, debattskrifter eller anklagelseskrifter från församlingens kritiker och motståndare - finns ett enda omnämnande av någon hustru eller något barn till Jesus.

Faktum är att om Jesus hade varit gift, skulle det inte ha funnits något skäl för församlingen att dölja detta förhållande. Isåfall hade ju det varit naturligt och självklart redan från första början och ingen skulle ha sett någonting märkvärdigt i det. De flesta religiösa lärare var gifta och det fanns ingenting i profetiorna om Messias som sa att han måste vara ogift. Men nu finns det inga uppgifter i några källor som antyder att han skulle ha haft vare sig hustru eller barn. Förklaringen är nog kort och gott att Jesus inte var gift.

Och det är faktiskt inte så märkligt. I motsats till vad Browns romanfigur påstår var det nämligen inte alls förbjudet för en judisk man att vara ogift. (Det påståendet är bara ett av många exempel på "fakta" som författaren har konstruerat för att stärka sin intrig). Unga män som ägnade sig åt religiösa studier väntade ofta till efter den "rekommenderade" 20-årsåldern med att gifta sig för att kunna koncentrera sig på studierna. Det fanns också olika religiösa grupper som levde ogifta och i celibat. Medlemmarna av den judiska essénersekten förespråkade celibat (vilket framgår av samtida historiska verk), och av Dödahavsrullarna framgår att de flesta som levde i det essenska Qumran-samhället var ogifta. Likaså fanns det en föreställning om ett "profetiskt ideal", dvs att den som fick en profetisk kallelse valde att leva i celibat för att helt kunna koncentrera sig på att leva nära Gud och ta emot hans ande och hans ord.

Troligen anade Jesus redan tidigt att han hade en speciell livsuppgift som inte lämnade något utrymme för äktenskap och familj. Och därför förblev han ogift.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Förespråkade Jesus celibat?
Är inte Jesu ord i Matt 19:10-12 liksom Paulus ord i 1 Kor 7:7 och 32 ett stöd för uppfattningen att präster ska leva i celibat?

Var celibat förbjudet på Jesu tid?
Enligt boken 'da Vinci-koden' var det på Jesu tid förbjudet i lag för en jude att vara ogift. Hur kan då bibeln påstå att Jesus levde i celibat?

Präster, äktenskap och celibat
Varför tillåter vissa kyrkor att prästerna är gifta, medan andra kräver att de lever i celibat? Vad innebär egentligen Jesu ord i Matt 19:10-12 och Paulus ord i 1 Kor 7:7, 32?

Borde inte Jesus varit gift
Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig? Finns det någon förklaring till varför han, i så fall, inte gifte sig?

Var Jesus gift?
Kan man få ett rakt svar på denna fråga: Var Jesus Kristus gift - dvs hade han ingått äktenskap med en kvinna & dessutom som vissa evangelier medger även fader till ett barn som om än icke namngivits.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.