Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibliska ceremonier

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar hur en begravning går till enligt bibeln? Om det finns några speciella saker som man ska utföra. (A.E.)

Bibeln har inga föreskrifter för några ceremonier - varken bröllop, dop, begravningar eller något annat - utan det handlar bara om traditioner som har utvecklats inom den kristna kyrkan, som tog över en del från judendomen eftersom kristendomen uppstod bland judarna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomens grundare
Kristendomen grundades på sätt och vis av lärjungarna till den judiske snickaren och kringvandrande predikanten Y'shua ben Yosef några decennier efter vår tideräknings början.

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Tror judar på ett liv efter döden?
'Stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den...'

Jesus - en sektledare?
De första kristna var troende judar som skilde sig från den stora massan genom att de hade blivit övertygade om att den Messias som de gamla profeterna utlovat hade kommit.

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.