Följ Bibelfrågan på Facebook

Uppviglaren Chrestus i Rom

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att de Jesustroende i Rom talade om Kristus som om han fortfarande levde och fanns bland dem, berodde på att det var exakt så de uppfattade honom.

Fråga: Har läst om en Chrestos som skulle ha hålit till i Rom omkring år 50. Enligt en bok skulle det vara ett bevis på att Jesus Kristus var en person som levde vid den tiden och uppviglade folket. (K.)

Den uppgift du syftar på härrör ursprungligen från den romerske historikern Suetonius som i sin "Kejsarbiografier" berättar att de judiska upproren i Rom år 49 leddes av en Chrestos. Det har följaktligen förekommit spekulationer om att denne Chrestos skulle ha varit identisk med Jesus (som isåfall inte skulle ha avrättats 20 år tidigare).

I själva verket är det känt från en rad andra källor - exempelvis från de brev som skrevs av de första kristna i Jerusalem till nybildade Jesustroende grupper i de judiska kolonierna runtom i Medelhavsområdet - att det ofta uppstod konflikter mellan de traditionellt troende judarna och de judar som menade att Jesus var den väntade Messias/Kristus som profeterna sagt skulle komma.

Att de Jesustroende i Rom talade om Kristus som om han fortfarande levde och fanns bland dem, berodde ju på att det var exakt så de uppfattade honom. De var övertygade om att Jesus hade uppstått från döden efter korsfästelsen, så för dem var han en i allra högsta grad en levande person. Så när de kristna i Rom talade om Jesus, talade de om honom i presens, precis som troende gör i dag: "Kristus säger", "Kristus vill", "Kristus kan", "Kristus ska" osv.

Det här gav naturligtvis romarna, som ju självklart inte hade en aning om vad som utspelats i den lilla provinsen Palestina långt, långt ute i det väldiga romarrikets östligaste trakter ett par decennier tidigare (och inte heller brydde sig om det), intrycket att de här judiska sekteristerna talade om en person - Chrestus - som fanns bland dem och var deras ledare.

Namnet "Chrestus" eller dess grekiska motsvarighet "Chrestos" är för övrigt inte ett judiskt namn över huvud taget. Namnet existerar inte i en enda judisk skrift eller inskription (exempelvis i katakomberna i Rom) någonstans. Judar hette helt enkelt inte Chrestus eller Chrestos. Däremot var det ett vanligt grekisk-romerskt namn, och därför är det fullt naturligt att när romare hörde grekisktalande Jesustroende judar prata om "Christos" (dvs "messias" Jesus), så uppfattade de denna judiska titel som det egennamn de kände till, dvs Chrestos.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Judehat i bibelord
Vad Paulus kritiserar är det judiska religiösa/politiska etablissemanget som han själv tidigare tillhört i egenskap av fariseisk rabbin.

Hur kom kristendomen till?
Jag skulle vilja veta hur kristendomen egentligen kom till? Jag har hört många altenativ på det men väldigt komplicerade svar. Har ni något lätt svar på det?

Hur uppstod Katolska kyrkan?
Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka?

Bibelns helger - Herrens högtider
På vilket sätt har vi ändrat våra högtider i förhållande till de judiska? Varför sammanfaller inte våra högtider med de judiska? Är det Rom som ligger bakom?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.