Följ Bibelfrågan på Facebook

Pontius Pilatus hustru

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många är övertygade om att Claudia Procula längre fram kom att ansluta sig till den kristna församlingen.

Fråga: Jag undrar om du har uppgifter på vad Pontius Pilatus hustru hette? Och vet man hur hon ställde sig till anklagelserna emot Jesus från Nasaret? (J.P.)

Bibeln nämner inget namn på Pilatus hustru, men enligt traditionen hette hon Claudia Procula (eller Procla). Hon ska - fortfarande enligt traditionen - ha varit judisk proselyt vid tiden för Jesu död och senare ska hon ha blivit kristen. Inom den koptiska kristna kyrkan är hon helgonförklarad och man firar henne den 27 oktober (enligt den grekiska helgonkalendern).

Vad bibeln säger om Claudias ståndpunkt rörande anklagelserna mot den galileiske rabbin och profeten Jesus är att hon försökte få Pilatus att inte döma Jesus. Claudia Procula (som förresten var dotter till den regerande kejsaren Tiberius tredje hustru Claudia, som i sin tur var dotter till kejsar Augustus) förklarade för sin man att hon hade drömt att Jesus var oskyldig till det brott (uppror mot den romerska ockupationsmakten) som han anklagades för.

Evangelisten Matteus berättar:

"Medan han [Pilatus] satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru: 'Du skall inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull'" (Matt 27:19)

Förklaringen till Claudias agerande (som för övrigt var ganska vågat, eftersom det var absolut förbjudet och belagt med höga straff att på något sätt störa prokuratorn sedan han intagit sin plats i domarsätet) ska enligt traditionen vara att hon redan tidigt börjat attraheras av den judiska religionen. På så sätt kom hon också i kontakt med de messianska profetiorna och hon ska även i hemlighet ha tagit del av Jesus förkunnelse - vilket då skulle ha inneburit att hon konstaterat att han inte var någon upprorsmakare.

Författarinnan Charlotte Brontë har förresten skrivit en dikt, "Pilatus hustrus dröm", där hon låter Claudia beskriva sin dröm:

All black - one great cloud, drawn from east to west,
Conceals the heavens, but there are lights below;
Torches burn in Jerusalem, and cast
On yonder stony mount a lurid glow.
I see men station'd there, and gleaming spears;
A sound, too, from afar, invades my ears.

Dull, measured strokes of axe and hammer ring
from street to street, not loud, but through the night
Distinctly heard - and some strange spectral thing
Is now uprear'd - and, fix'd against the light
Of the pale lamps, defined upon that sky,
It stands up like a column, straight and high.

I see it all - I know the dusky sign -
A cross on Calvary, which Jews uprear
While Romans watch; and when the dawn shall shine
Pilate, to judge the victim, will appear -
Pass sentence - yield Him up to crucify;
And on that cross the spotless Christ must die.

Dreams, then, are true - for thus my vision ran;
Surely some oracle has been with me,
The gods have chosen me to reveal their plan,
To warn an unjust judge of destiny:
I, slumbering, heard and saw; awake I know,
Christ's coming death, and Pilate's life of woe.

Många är övertygade om att Claudia Procula längre fram kom att ansluta sig till den kristna församlingen, och det finns de som menar att hon kan ha varit den Claudia som Paulus hälsar till i sitt allra sista bevarade brev till vännen Timoteus, skrivet strax innan Paulus avrättades (2 Tim 4:21).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Pontius Pilatus
Vem var Pilatus som dömde Jesus och vad hade han för makt bland judarna, eftersom han var romare?

Var det sed att frisläppa fångar vid påsken?
Finns det några historiska belägg för att det fanns en sed att frisläppa en fånge vid påsken, vilket sägs ha inträffat med Barabbas enligt evangelierna?

Jesu budskap
Vilken är den historiska situationen i Israel (Palestina) vid den tid då Jesus lever? Och vad var Jesus budskap till människorna?

Paulus och 'den historiske Jesus'
Paulus, som skrev sina brev år 50-60, tycks varken känna till eller berätta om någon jordisk Jesus som nyligen levat. Är det inte märkligt att han är helt tyst om den historiske Jesus och inte nämner något av det som berättas i de fyra evangelierna om det nu verkligen hänt strax innan han skrev?

Vilka bar ansvaret för att Jesus dog?
Varför påpekas det så ofta att det var romarna som dödade Jesus? Det var ju faktiskt judarna som såg till att han blev korsfäst. Annars skulle säkert inte romarna brytt sig om honom.

Varför korsfästes Jesus?
Vad var det Jesus började predika som var orsaken att han blev korsfäst?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.