Följ Bibelfrågan på Facebook

Nya terapiformer, 'new age' och kristen tro

Bibelfrågan: Frågor och svar

Problemet är att många ger "ockulta" förklaringar till fenomen som i själva verket inte är ett dugg övernaturliga, utan har en helt naturlig vetenskaplig förklaring.

Fråga: Hur ska man som kristen förhålla sig till sådana företeelser som olika nya terapiformer (kristaller, färger etc) som oftast utövas av personer med anknytning till nyandligt tänkande? Måste inte detta klassas som ockultism, dvs sådant som bibeln varnar oss för? (B.D.)

Bibeln fördömer och förbjuder förvisso allt samröre med onda andemakter, svartkonst, trolldom etc (3 Mos 20:27, 5 Mos 18:10-12, 2 Kon 17:17, Jes 8:19, Mika 5:12, Apg 16:16-18, Gal 5:20), men bara för att en företeelse i våra ögon verkar främmande, underlig etc - eller råkar ha uppstått eller är vanligt förekommande inom någon annan religion eller exempelvis inom new age-kretsar - betyder det givetvis inte att företeelsen som sådan är ogudaktig eller har med andar eller onda makter att göra. Den är inte i sig själv new age eller ockult bara därför att new age-rörelsen har "lagt beslag" på den och ägnar sig åt den.

Akupunkturen uppkom i det ateistiska Kina, och det finns nog knappast någon kines som vill påstå att förmågan att utöva akupunktur är av Gud - men inte kan vi väl för den skull klassa ut akupunktur som någonting ogudaktigt som vi inte ska använda oss av?

I dag ser vi med fullt befogad skepsis på olika behandlingsformer som exempelvis kristallterapi och färgterapi. Personligen är jag ytterst tveksam till att kristallterapi skulle ha någon verkan, medan däremot olika färgers inverkan på vårt psyke, vårt sinnestillstånd, har bekräftats genom otaliga undersökningar och väl måste betraktas som allmänt accepterad.

Men kanske visar det sig en dag att det som under hundratals år betraktades som ren övertro faktiskt hade ett reellt och vetenskapligt fullt förklarligt underlag. Kanske visar det sig att det faktiskt finns ett helt naturligt samband mellan kristallers piezoelektriska egenskaper, människokroppens elektromagnetiska fält och de kemiska och elektriska processerna i våra nerver, celler etc, och att det i något förändrad form plötsligt är en fullt accepterad behandlingsform.

Eller också kanske det visar sig att de positiva effekterna har varit ren inbillning och att alltsamman är helt värdelöst...

Oavsett vilket, så har detta inte något med vare sig onda eller goda andemakter eller något annat "övernaturligt" att göra - även om de som sysslar med det tror det.

Kristaller är inte i sig själva new age. Användandet av kristaller till olika saker är inte i sig självt något ockult. Kristaller är någonting helt naturligt och om kristallerna har någon som helst teraputisk verkan så är det en lika naturlig företeelse som kvartskristallernas fysikaliska svängningar (som vi använder i urverk, radioapparater, datorer etc).

Undersökningar har visat att hypnos har mycket god effekt på tarmsjukdomar som inte går att behandla med medicinering. I det sammanhanget är det intressant att konstatera att hypnos förekom inom den egyptiska religionen för flera tusen år sedan. En gång i tiden tillhörde alltså även hypnos den ockulta sfären, och var något som det gamla Egyptens motsvarighet till vår tids newageare sysslade med (och trodde var något där olika andar var inblandade). Men så småningom visade det sig att hypnos inte alls hade med några andar att göra, utan är en helt naturlig funktion hos vårt psyke - och i dag använder vi det terapeutiskt.

Detsamma måste givetvis gälla även alla andra företeelser - kristaller, färger etc. Att vi inte känner till hur en behandling fungerar innebär inte att den är ockult - lika lite som ärftligheten var någonting ockult innan genforskningen satte fart för ett antal decennier sedan och vi lärde känna hur ärftligheten fungerar. Inte heller var atomenergin någonting ockult innan den upptäcktes och tämjdes (även om dess verkningar mycket väl skulle kunnat tillskrivas andar).

Att en behandlingsmetod är ny, att dess funktion är okänd, att den har sitt ursprung bland människor som inte är kristna eller att den som utövar den inte är troende, innebär inte att behandlingsmetoden i sig själv automatiskt är någonting ockult, ogudaktigt, syndigt eller rentav demoniskt som vi inte kan utnyttja. Det behöver inte vara fallet ens om den som utövar behandlingen själv tror att det är diverse andar eller gudar inblandade - vilket ju faktiskt var exakt vad de gamla egypterna trodde om hypnosen, och är exakt vad många new age-anhängare tror i dag om andra företeelser.

Problemet är med andra ord i hög grad att många ger "ockulta" förklaringar till fenomen som i själva verket inte är ett dugg övernaturliga, utan har en helt naturlig vetenskaplig förklaring - fysikalisk, kemisk, psykologisk - men än så länge är outforskade och mer eller mindre okända.

New age-anhängarna talar om andliga energier i samband med färgernas inverkan på oss människor. Vetenskapsmän ser det hela med helt andra ögon och arbetar med att försöka utröna i hur hög grad och varför färger påverkar oss. Och bara därför att new age-rörelsen har "lagt beslag" på färgterapin får vi ju inte sluta forska kring färgers psykologiska och eventuellt terapeutiska verkan och sluta använda oss av den kunskap vi har i dag (exempelvis vid färgsättning av lokaler etc etc).

Vi ska, kort sagt, vara lite varsamma med att döma ut sådant som vi inte förstår - och som kanske inte ens dess utövare förstår utan ger etiketter som inte alls överensstämmer med verkligheten.

Och att utövaren av en viss terapiform är "knuten till nyandligt tänkande" innebär naturligtvis inte att behandlingen som sådan skulle vara ogudaktig på något sätt. Hur många försäljare, kosmetologer, läkare, snickare, sjuksköterskor, charkuterister, elektriker eller bilmekaniker är troende? Hur många som ägnar sig åt psykoterapi, fysioterapi - eller hårklippning - är kristna?

Om vi ska klassa ut en verksamhet som syndig eller ogudaktig bara därför att dess utövare inte är troende, så måste vi syndförklara det mesta i vår omgivning. Och vi skulle få en minst sagt problematisk tillvaro. För faktum är att även om den här världen - som bibeln uttrycker det - är i den ondes våld [1 Joh 5:19], så måste vi dock leva i den...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är healing synd?
Säger bibeln att det är synd att hålla på med healing - den här sortens olika terapier där man påstår sig använda olika energier och till exempel påverka kroppen med hjälp av kristaller?

Är alternativmediciner ockultism?
Mängder av behandlingsmetoder, som i dag förekommer i "ockulta" sammanhang, kommer säkert en dag att visa sig vara helt naturliga och vetenskapligt förklarliga.

Varför är kristna så negativa mot andra religioner?
Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.