Följ Bibelfrågan på Facebook

Dagsaktuella budord

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om vi följde de tio budorden skulle vi ha en värld där människan tog hand om naturen och vårdade den och där alla resurser ägnas åt att skapa en livsduglig miljö för alla...

Fråga: Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag? (A.)

De tio budorden förlorar aldrig sin aktualitet. Med tanke på hur världen ser ut är de kanske mer aktuella än någonsin...

Både kristendomen och judendomen ser dem som en gudomlig "grundlag" för hela mänskligheten som existerat sedan tidernas begynnelse och kommer att bestå i evighet. Faktum är att de flesta västländers lagar baseras på de tio buden - och det är uppenbart att om vi följde dessa enkla regler, så skulle vi inte ha några samhällsproblem längre. Och det allra viktigaste vore att det inte heller skulle finnas några orsaker till dessa företeelser.

Om vi följde de tio budorden skulle vi ha en värld där människan tog hand om naturen och vårdade den och där alla resurser ägnas åt att skapa en livsduglig miljö för alla. En värld med städer utan slumkvarter eller områden där våld och kriminalitet regerade. Vi skulle ha ett samhälle där rättvisan regerade, där konflikter blev lösta i samförstånd. Vi skulle ha en värld av fred där inga ungdomar tvingades lära sig döda, där alla folk arbetade tillsammans för allas gemensamma bästa, där inte miljoner svalt eller led av undernäring medan andra frossade i överflöd. En värld utan rasism och destruktiv nationalism, utan våld, förtryck, terror och brottslighet av något slag.

Det är den värld vi skulle kunnat ha om det självcentrerade tänkande som härskar i dag hade ersatts av de gudomliga normer som uttrycks i Tio Guds bud och som Jesus sammanfattade i orden:

"Älska din medmänniska som dig själv"

"Var sådan mot andra människor som ni vill att de ska vara mot er"

Det är svårt att föreställa sig en bättre grundval för ett samhälle. Och när de gammaltestamentliga profeterna beskriver det framtida Gudsriket, dvs det samhälle som Messias en dag ska upprätta på jorden, är det ett samhälle som är helt baserat på dessa eviga principer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Räcker det att bara tro?
När en människa har verklig tro så kommer den ofrånkomligen till uttryck i handlingar som är i harmoni med denna tro.

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.