Följ Bibelfrågan på Facebook

Hette Davids son Daniel eller Kilab?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Enligt 2 Sam 3:3 hette kung Davids andre son Kilab men enligt 1 Krön 3:1 hette han Daniel. Vilket är mest rätt? (P.A.M.)

Davids andre son kallas både Daniel och Kiliab. Och i Septuaginta, judarnas egen översättning av Gamla testamentet till grekiska, kallas han Daluyah (ett namn som kan översättas ungefär "sin far upp i dagen"). Kärt barn har många namn...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför inte använda Jesu riktiga namn?
Hur kommer det sej att Yeshua bar Yosef's namn har blivit översatt från hebreiska till svenska, engelska osv.? Maria och Josef ropade ju inte "Jesus, kom in och ät, tvätta händerna först!" utan använde hans födelsenamn Yeshua. T.ex Adam har inte översatts utan är väldigt nära det hebreiska orginalet. Varför då översätta och ändra Yeshuas namn?

Nebukadnessar eller Nebukadressar
I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Stavning av bibliska namn
Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? Och hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker?

Namnet Josua
Jag undrar kort och gott vad namnet "Josua" betyder.

Problem med bibliska namn
Samma personer har olika namn på olika ställen i 2 Samuelsboken och 1 Krönikeboken. Vilka namn är de rätta? Joadda eller Jaera? Rafa eller Refaja? Ahimelek eller Abimelek? Seraja eller Sausa?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.