Följ Bibelfrågan på Facebook

Var kung Davids söner präster?

Fråga: Enligt 2 Sam 8:18 var Davids söner präster. Men präster fick ju bara leviter bli och Davids far Isai var ju Efraimit/Efratit (1 Sam 17:12). (Var var han från egentligen, Juda eller Efraim?) Hur går detta ihop? (T.C.)

Svar: Davids far Isai var inte efraimit utan jude. Benämningen efratit innebär att han tillhörde en släkt som stammade från en kvinna vid namn Efrata som levde på 1200-talet f Kr.

När det gäller Davids söner har det spekulerats mycket om huruvida David i egenskap av kung med vissa prästerliga funktioner (han satt framför förbundsarken och han utförde offer) utsåg dem till präster trots att de inte var leviter, eller till någon typ av "prästerliga medhjälpare".

En annan möjlighet är att ordet kohanim, som vanligen översätts med "präster", har någon annan betydelse i det här fallet. Benämningen kan nämligen också avse en person i någon ledande ställning eller hög befattning, och många bibelöversättningar har valt att skriva "kungliga rådgivare", "höga tjänstemän", "ledare för prästerna" eller liknande. Det går alltså inte att ge något säkert svar på din fråga.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Mikas profetia om Betlehem Efrata
Undrar rörande Mika 5:2 som är en profetia om Jesus. Vissa kristendomskritiker menar att i 1 Krön 2:50-52 visar att Efrata är en släkt och att det är denna som Mika syftar på. Men visar inte referenserna till 1 Mos 35:19 och 48:7, Rut 1:1 och 1 Sam 17:12, 15 att Betlehem Efrata var en stad och inte en släkt?

Vad hette kung Davids barn?
Jag undrar om ni vet vad kung Davids barn hette, hur många han fick och under vilken händelse i hans liv som hans första barn föddes?

Davids ätts stammoder
Vem var stam-mor till Davids ätt?

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus biologiska pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Höll Gud sitt löfte?
Kristna hävdar att Gud står vid sina löften som anses vara oåterkalleliga. I GT lovar Gud att en ättling av David för alltid skall sitta på Israels tron. Blev det verkligen så?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.