Följ Bibelfrågan på Facebook

Är de 144 000 ett symboliskt tal?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln berättar om hur Messias kommer att regera över alla jordens länder från det världshögkvarter han vid sin återkomst upprättar för sin regering i Jerusalem - från 'Herrens hus' på Sions berg.

Fråga: Är 'de 144 000' ett symboliskt tal för ALLA som kommer att överleva 'Guds dag', eller är det ett visst antal som kommer att regera vid Kristi sida? (H.U.)

De 144 000 är enligt aposteln Johannes beskrivning i Uppenbarelseboken 7:4-8 inte något symboliskt tal, utan en del av dem som kommer att överleva in i det tusenåriga gudsriket, nämligen det antal individer tillhöriga Israels tolv stammar som kommer att förses med Guds sigill.

Förutom dessa 144 000 representanter för Israels stammar såg Johannes en stor vitklädd skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk (Upp 7:9). Och han fick också veta att "dessa som är klädda i vita kläder... är de som kommer ut ur det stora lidandet" (Upp 7:13-14), dvs troende som befunnit sig i det stora lidandet, kristna som genomlidit vedermödan före Messias ankomst.

Utöver de här två grupperna av troende kommer miljarder andra att överleva in i den tidsperiod då Gudsriket etableras på jorden. Det omfattande krig, som enligt bibeln kommer att bryta ut före Messias ankomst, kommer visserligen att kräva många döda, men det handlar ändå inte om någon sorts "världens undergång". Det framgår klart att jorden fortfarande kommer att vara full av människor och att de flesta nationer troligen fortfarande kommer att existera.

Bibeln berättar ju om hur Messias kommer att regera över alla dessa andra länder (vilket är skälet till att han kallas "konungarnas Konung", dvs den högste härskaren över alla jordens andra härskare) från det världshögkvarter han vid sin återkomst upprättar för sin regering i Jerusalem - från "Herrens hus" på Sions berg (Ps 22:29). Den talar vidare om hur alla dessa andra folk nu kommer att vända sig till den nyetablerade regeringen i Jerusalem för att få kunskap om Guds lag (Jes 2:2-3 och 66:18-19).

Då det gäller vilka som kommer att regera tillsammans med Jesus använder exempelvis Daniel uttrycket "den Högstes heliga folk" (Dan 7:27). Jesus specificerar detta genom sina liknelser och löften i evangelierna och Uppenbarelseboken (Upp 2:26 och 3:21), som är riktade till alla troende. Även Upp 20:6 visar otvetydigt att alla som har haft del i den första uppståndelsen - dvs den som äger rum vid Jesu återkomst och som omfattar alla som svarat ja på Guds kallelse sedan Jesu tid på jorden - kommer att ha en plats vid Jesu sida (Upp 3:21 och 5:9-10) i Tusenårsriket.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu återkomst och uppryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?

Israels försvunna stammar
Jag har hört talas om vad som kallas "Israels försvunna stammar". Är det judarna som bor runtom i världen som man menar då?

Vilka är de 144 000?
Vilka betecknar de 144.000 som nämns i många verser i Uppenbarelseboken, till exempel i Upp 14?

Var Abraham jude?
Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där?

Varför blev just judarna Guds utvalda folk?
Hur kommer det sig att Gud valde just judarna bland alla människor på jorden att bli hans egendomsfolk? Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.