Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka var 'de falska profeterna'?

Jesus varnar sina lärjungar för att låta sig lockas av människors beundran.

Fråga: Undrar över detta bibelställe, Luk. 6:26: "Ve eder, när alla människor tala väl om eder! På samma sätt gjorde ju deras fäder i fråga om de falska profeterna." Det skall uppstå eller uppstår redan nu "falska profeter", men jag funderar över uttrycket "deras fäder", vilka var dessa "falska profeter"? Vet man det? (J.K.)

Svar: Jesus talar ju här till både lärjungarna och de övriga åhörarna. "Alla människor" syftar helt enkelt på judarna i samhället överlag (i Judeen, Galileen och trakten däromkring). "Deras fäder" är deras förfäder, tidigare generationer. Och "de falska profeterna" är inte några specifika profeter utan helt enkelt alla de olika förkunnare (ordet "profet" betyder bara "Guds språkrör") - överstepräster, fariseer och skriftlärda - som deras förfäder har sett upp till men som Jesus menar har framställt Guds vilja på ett felaktigt sätt.

Därför varnar Jesus sina lärjungar för att låta sig lockas av människors beundran. Jesus möttes av kritiska röster, precis som Johannes döparen före honom, därför att han förkunnade omvändelse - att människor måste ändra sig och sitt sätt att leva för att få en plats i Guds rike. Det var inget populärt budskap. De skriftlärdas krav - ritualer och laglydnad - var mycket enklare än att behöva ta itu med sitt eget jag, sin egen person. Så "Ve er, om folk talar väl om er", för då vet ni att det inte är Guds vilja ni för fram utan något som bara känns behagligt för människorna att höra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den falske profeten
Anser du att vi lever i de 'yttersta dagarna' och eventuellt kan invänta den false profeten?

Vad var fariseerna för några?
Jesus diskuterar på flera ställen i evangelierna med några som kallas fariseer. Vad var det för några? Vad hade de för religion?

Jesu liknelse om vinsäckarna
Jag skulle vilja ha en förklaring på vad Jesus menade med sin liknelse om vinet och vinsäckarna, att man inte häller nytt vin i gamla vinsäckar.

Falska profeter
De som beklagar sig vid Jesu återkomst och säger att de minsann har ropat Herre Herre och drivit ut onda andar men blir avvisade och kallade brottslingar. Vilka är de, och vad har de gjort för fel?

Liknelsen om den förlorade sonen
Vad är den egentliga innebörden i liknelsen om den förlorade sonen?

Är Jehovas vittnen falska profeter?
Är det bland annat Jehovas vittnen bibeln syftar på när den talar om falska profeter?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.