Följ Bibelfrågan på Facebook

Satan och hans demoner

Bibelfrågan: Frågor och svar

En av Guds främsta tjänare förvandlades till Guds motståndare.

Fråga: Jag undrar om du kan svara på vad en demon är? (A.K.)

Enligt bibeln är en "demon" inget annat än en ond ande - en "fallen ängel".

Från början fanns inga onda andar. Gud skapade aldrig några demoner. Han skapade änglar (grek. angelos = sändebud), andevarelser som att döma av bibelns berättelser hade till uppgift att vara Guds "verkställande medarbetare" i de oändliga kosmiska vidderna.

För att kunna utföra denna uppgift på ett självständigt sätt var änglarna skapade med fri vilja, precis som vi. Men en del av dessa himmelska varelser valde att följa sin egen vilja i stället för Skaparens. Jesu bror, Judas, berättar i ett brev som finns bevarat i bibeln om "de änglar som inte bevarade sin höga ställning".

Det var när en av dem, en ärkeängel med sådan lyskraft och sådana kunskaper och sådan prakt att han i Gamla testamentet (Jes 14:12) kallades "Heylel" ("Morgonstjärnan" eller "Ljusbäraren", ett ord som i den latinska översättningen av bibeln blev "Lucifer", som har samma betydelse), i avund och girighet fattade beslutet att göra uppror mot Gud och i praktiken överta hans plats som makthavare över den del av universum där mänskligheten långt senare skulle komma att få sitt hem, som demonerna blev till.

En av Guds främsta tjänare förvandlades till Guds motståndare. Ängeln förvandlades till demon. "Den strålande morgonstjärnan" blev sin skapares "motståndare" och "anklagare" ("satan" på hebreiska), och de övriga änglar (Upp 12:9) som valt att ställa sig på satans sida i revolten mot universums Herre blev - liksom sin ledare - onda andar i stället för goda andar. Demoner i stället för änglar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Lilith - ängel eller demon?
Lilith - var hon en ängel eller demon före Eva? Hur hänger det ihop egentligen. Har hört olika versioner om att hon och Adam fick söner och döttrar före Evas tid? Tacksam för någon form av förklaring.

Änglarna i bibeln
Inom urkristendomen - dvs med början på nytestamentlig tid, i den första församlingen - hade man i stort sett samma syn på änglarna och deras funktioner som inom senjudendomen.

Skyddsänglar
Vad säger bibeln om skyddsänglarna? Jag har letat i bibeln men inte kunnat hitta någonting om skyddsänglar.

Är änglar utomjordingar?
När man talar om änglar i ett kristet sammanhang, är det då egentligen utomjordiska varelser man talar om?

Har änglarna en fri vilja?
Vad säger bibeln? Har änglar fri vilja? Eller är den begränsad? Eller har de inte fri vilja?

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Var det änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.