Följ Bibelfrågan på Facebook

Den eviga elden

Fråga: I flera tidigare svar påstås att Bibeln ingenstans säger att det finns något helvete. Men är det inte "helvetet" (en plats med evigt straff) som beskrivs i Matt 13:42, 25:41 och 25:46, Luk 23-24 och Upp 20:10. Om inte - vad är det då? (Att man inte använder just ordet helvete i texten spelar väl egentligen ingen roll - beskrivningarna av "platsen" ger väl en ganska klar bild ändå - eller?) (E.B.)

Svar: Du har helt rätt i att det inte spelar någon roll om Bibeln använder just ordet "helvete" eller inte, utan att det är innebörden/beskrivningen av "platsen" som är det avgörande. Och faktum är att Bibeln inte någonstans talar om, eller beskriver, en "plats" som har någon som helst likhet med den gängse föreställningen av "helvetet", dvs en sorts underjordisk värld av eld och svavel där människor lever och plågas i all evighet.

Vad Jesus däremot talar om – bl a på de ställen du citerar - är en eld som är tillredd åt djävulen och hans änglar, en eld som också kommer att innebära det definitiva slutet för ett okänt antal människor.

När Jesus talar om "den eviga elden" syftar han alltså på denna eld, "det brinnande Gehenna", det som i Uppenbarelseboken kallas "eldsjön" eller "den brinnande sjön". Denna eldsjö existerar inte i dag, men den kommer att brinna efter det tusenåriga riket då alla de människor, som inte uppstått till evigt liv vid Jesu återkomst, uppstår vid den yttersta domen för att bedömas med utgångspunkt från sitt handlande och vad som står skrivet "i böckerna".

De som inte har (eller får) sitt namn i Livets bok kommer att dö igen en andra gång (dvs "den andra döden") och kastas i elden. Denna "andra död" (Upp 20:14) är exakt samma sorts död som den "första döden" – död är död. Den stora skillnaden är att från den andra döden finns det ingen uppståndelse, utan den är definitiv. Evig.

Och den som är död kan inte plågas. Varken första eller andra gången man dött. Känseln är en alltigenom fysisk funktion. Vår själ, vårt jag, kan bara känna något så länge hjärnans smärtcentrum har förbindelse med kroppens nervceller. I och med döden upphör denna funktion. En människa som är död vet ingenting, kan inte känna någonting och kan följaktligen inte heller plågas. Och Jesus säger att Gud förgör (dvs förintar, utplånar, utraderar) både kropp och själ, dvs individen som helhet, i Gehenna/eldsjön (Matt 10:28). Jesus talar alltså inte om någon evig bestraffning, utan om ett evigt straff - ett straff som varar för evigt. Och straffet, "syndens lön", är döden (Rom 6:23) - evig död. Död som varar för evigt. Inte någon sorts underligt "levande dött" tillstånd. Det är något som hör hemma i zombiefilmer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Förgör djävulen själen i helvetet?
Vem är det Jesus syftar på när han säger att vi ska "frukta honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet". Satan eller Gud?

Finns helvetet?
Jag har hört att det inte står någonstans i Bibeln att helvetet finns eller att det beskrivs som ett brinnande Gehenna (vilket lär ha varit en soptipp utanför Jerusalem där sopor bränns och då en liknelse).

Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Gehenna
Jag undrar vad gehenna är för nåt?

Vad är det för mening med ett evigt helvete?
Jag undrar lite om vad bibeln säger om helvetet? Är helvetet en plats där människor som dömts av Gud ska få lida och pinas i all evighet eller är helvetet en förintande eld där dom slutar att existera? Men varför skulle Gud vilja att människor ska få lida i evighet? Vad skulle det vara för mening med det?

Kan själen dö?
Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda "för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.