Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeltext om 'den gula rasen'

Bibelfrågan: Frågor och svar

I Uppenbarelseboken finns två texter som ansetts handla om vad man ibland brukar kalla "den gula rasen", dvs asiatiska folk.

Fråga: Min Mormor sa att det står i Uppenbarelseboken att "den gula rasen skall överta världen" eller något liknande. Stämmer det? Och i så fall var finner jag det? (B.B.)

Just begreppet "den gula rasen" förekommer inte i bibeln. Man talade inte om raser i fråga om hudfärg på den tiden. Man lade över huvud taget ingen vikt alls vid färgen på huden (vilket inte hindrade att man värderade olika folkslag olika högt och såg ner på vissa folk, men aldrig på grund av just hudfärgen).

Det som din mormor talade om är säkert vissa tolkningar av ett par bibelställen i Uppenbarelseboken, där Johannes beskriver de uppenbarelser han fick där Jesus lät honom se vad som skulle hända i den yttersta tiden före Jesu återkomst. Båda dessa texter har ansetts handla om vad man ibland brukar kalla "den gula rasen", dvs asiatiska folk.

Det ena stället är Upp 16:12:

"Den sjätte [ängeln] tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern."

Det andra stället är Upp 9:14-16:

"[Rösten] sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: 'Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.' Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Antalet män i dessa ryttarhärar var 20 000 gånger 10 000."

Detta senaste stycke har ansetts syfta på Kina eftersom det är det enda land som skulle kunna uppbåda en armé med 200 miljoner man.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Uppenbarelseboken
En kortfattad beskrivning av bokens författare och tillkomsttid samt en sammanfattning av dess innehåll.

Vad är 'sigillen' eller 'inseglen' i Uppenbarelseboken?
När kommer sigillen (inseglen) som det berättas om i Johannes uppenbarelse att börja brytas?

Apokalyps - vad är det?
I filmer där jorden hotas av undergång använder man ofta ordet 'apokalyps'? Varifrån kommer det? Är det ett bibliskt ord och exakt vad betyder det isåfall?

Är Uppenbarelseboken verkligen bibelns sista bok?
Är det riktigt som jag har hört, att Uppenbarelseboken egentligen inte är den sista boken i Bibeln, utan att Johannes evangelium skrevs efteråt? När skrevs de och varför står Uppenbarelseboken sist?

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

Uppenbarelseboken och preterismen - den tidshistoriska bibeltolkningen
Gick alla profetiorna i Uppenbarelseboken i uppfyllelse redan år 70, i samband med Jerusalems förstörelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.