Följ Bibelfrågan på Facebook

De tolv lärjungarna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Apostlarna som fortfarande inte mött Jesus efter dennes uppståndelse berättade för ett par andra lärjungar att 'Herren verkligen uppstått och visat sig för Simon'.

Fråga: Om Kefas/Petrus var en av de tolv, varför visade sig Kristus "för Kefas och sedan för de tolv" i 1 Kor 15:5? (O.A.)

Att Paulus skriver att Jesus visade sig "för Kefas och sedan för de tolv" berodde på att Jesus först visade sig för Simon Petrus/Kefas ensam och sedan för ”de tolv”. Det går knappast att formulera det på annat sätt.

(Vid det tillfälle som Paulus åsyftar i 1 Kor 15:5 var ”de tolv” för övrigt inte fler än tio, eftersom Judas var död och Tomas inte var inte närvarande. Men ”de tolv” var den benämning man använde på Jesu närmaste apostlar som grupp, även om inte alla alltid var samlade. Ungefär på samma sätt som Svenska akademien kallas för ”de Aderton” även om inte alla 18 alltid är närvarande.)

Att Jesus visade sig för Simon/Kefas innan han tog kontakt med de övriga ”tolv”, framgår även av Luk 24:34. Där berättar apostlarna (som då fortfarande inte har mött Jesus efter dennes uppståndelse) för ett par andra lärjungar att ”Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon ” - varefter de båda lärjungarna berättar att de själva har mött Jesus på vägen till Emmaus och även ätit middag med honom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Petrus kyrkans klippgrund?
Simon hade inte svårt att förstå vad Jesus menade när han sa att 'på denna klippa ska jag bygga min församling'.

Simon, Petrus och Kefas
Är Petrus och Kefas verkligen samma person? Varför använde Paulus isåfall olika namn på samma person med bara några meningars mellanrum i Galaterbrevet?

Vad hände mellan Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd?
Vad hände under de veckor som gick mellan Jesus uppståndelse, vid påsken, och hans himmelsfärd?

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.